AMULEWEB(1) aMule segédprogramok AMULEWEB(1)

amuleweb - aMule web kiszolgáló

ÁTTEKINTÉS

amuleweb [-h <gép>] [-p <port>] [-P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v] [-l <nyelv>] [-w] [-t <sablon>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A <jelszó>] [-G <jelszó>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

amuleweb [--create-config-from=<fájl>]

amuleweb [--help]

amuleweb [--version]

amuleweb [--amule-config-file=<fájl>]

Az amuleweb programmal egy web-böngésző segítségével vezérelhetjük az amule(d)-t. Az amuleweb-et az amule(1)-vel együtt is lehet indítani, vagy külön, kézzel. A beállításait konfigurációs fájlban vagy parancssorban is megadhatjuk. A parancssori opciók elsőbbséget élveznek a konfigurácós fájlban találtakkal szemben.

[ -h <gép>, --host=<gép> ]
A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím vagy egy DNS név.
[ -p <port>, --port=<port> ]
Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások->Távoli Elérés panelen beállítható (alapértelemzés: 4712).
[ -P <jelszó>, --password=<jelszó> ]
A távoli elérés jelszava.
[ -f <fájl>, --config-file=<fájl> ]
A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.
[ -v, --verbose ]
Bőbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenítése.
[ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter bővebb leírásához.
[ -w, --write-config ]
A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.
[ -t <sablon>, --template=<sablon> ]
Betölti a <név> nevű sablont. Bővebb részletekért lásd a SABLONOK fejezetet.
[ -s <port>, --server-port=<port> ]
Web kiszolgáló HTTP port. Erre a portra kell irányítanod a böngésződet (alapértelmezés: 4711).
[ -u ]

UPnP engedélyezése.
[ -U <port>, --upnp-port <port> ]
UPnP port.
[ -z, --enable-gzip ]
Engedélyezi a gzip tömörítést a HTTP adatátvitelnél a sávszélesség jobb kihasználása érdekében.
[ -Z, --disable-gzip ]
gzip tömörítés tiltása (alapértelmezett).
[ -A <jelszó>, --admin-pass=<jelszó> ]
Teljes hozzáférésű jelszó a web kiszolgálóhoz.
[ -G <jelszó>, --guest-pass=<jelszó> ]
Web kiszolgáló vendég felhasználó jelszava.
[ -a, --allow-guest ]
Vendég felhasználó engedélyezése.
[ -d, --deny-guest ]
Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).
[ -L, --load-settings ]
Beállítások töltése/mentése a távoli aMule-ról/ra. Ebben az esetben az amuleweb figyelmen kívül hagyja azokat a parancssori és konfigurációs fájlbeli beállításokat, amelyeket az aMule-tól is be tud szerezni (ezek beállíthatók a Beállítások->Távoli Elérés pontban). A beállítások mentésekor sem írja azokat fájlba (mint egyébként), hanem az aMule-t értesíti a beállítások megváltozásáról. Azon beállítások, melyek az aMule Beállítások párbeszédpaneljén nem szerepelnek, nem kerülnek mentésre.
[ --no-php ]
PHP értelmező letiltása (elavult, ne használd)
[ -N, --no-script-cache ]
PHP oldalak újrafordítása minden kérésnél.
[ --create-config-from=<fájl> ]
Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján, amely az aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.
[ --help ]
Egy rövid használati leírást jelenít meg.
[ --version ]
Megjeleníti a verziószámot.
[ --amule-config-file=<fájl> ]
aMule konfigurációs fájl. NE HASZNÁLD! Az aMule használja ezt a paramétert amikor automatikusan indítja az amuleweb-et. Ezen paraméter hatására minden más parancssori és konfigurációs fájl-béli beállítást figyelmen kívül hagy, a beállításait a megadott <fájl>-ból olvassa, illetve bekapcsolja a -q -L opciókat.

Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

A -l opció <nyelv> paramétere a következőképpen adható meg: nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián belül”.

Például a következő értékek mind érvényesek:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és módosító még nem használt.

Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így például a -l german szintén érvényes és egyenértékű a -l de_DE megadással.

Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Az amuleweb képes az információ különböző felületekkel történő megjelenítésére. Ezeket hívjuk sablonoknak, és az amuleweb a -t parancssori opcióval vehető rá egy adott sablon használatára. A sablonokat a következő helyeken keresi: először a ~/.aMule/webserver/ könyvtárban, majd utána a /usr/share/amule/webserver/ könyvtárban.

Minden sablonnak a sablon nevével megegyező alkönyvtárban kell lennie, és ez a könyvtár kell tartalmazzon minden fájlt, amelyre a sablonnak szüksége van.

~/.aMule/remote.conf
~/.aMule/webserver/
$(pkgdatadir)/webserver/

Tipikusan az amuleweb-et először a következőképpen indítjuk:

amuleweb -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -s HTTP-port -A admin-jelszó -w

vagy

amuleweb --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt kelljen írni:

amuleweb

Természetesen más paraméterek is megadhatók az első példában, illetve teljesen el is hagyhatóak.

A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e-mail-t) se a levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme alatt áll.

amule(1), amulecmd(1)

Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> írta.

Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>

2016. szeptember aMule web kiszolgáló v2.3.2