AMULECMD(1) aMule segédprogramok AMULECMD(1)

amulecmd - Szöveges program az aMule "távvezérléséhez"

ÁTTEKINTÉS

amulecmd [-h <gép>] [-p <port>] [-P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v] [-l <nyelv>] { [-w] | [-c <parancs>] }

amulecmd [--create-config-from=<fájl>]

amulecmd [--version]

amulecmd [--help]

Az amulecmd egy szöveges program az aMule vezérlésére.

[ -h <gép>, --host=<gép> ]
A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím vagy egy DNS név.
[ -p <port>, --port=<port> ]
Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások->Távoli Elérés panelen beállítható (alapértelemzés: 4712).
[ -P <jelszó>, --password=<jelszó> ]
A távoli elérés jelszava.
[ -f <fájl>, --config-file=<fájl> ]
A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.
[ -v, --verbose ]
Bőbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenítése.
[ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter bővebb leírásához.
[ -w, --write-config ]
A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.
[ -c <parancs>, --command=<parancs> ]
Végrehajtja a megadott parancsot, mintha azt a saját parancssorába írtuk volna be, majd kilép.
[ --create-config-from=<fájl> ]
Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján, amely az aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.
[ -v, --version ]
Megjeleníti a verziószámot.
[ -h, --help ]
Egy rövid használati leírást jelenít meg.

Minden parancs érzéketlen a kis/nagy betűkre.

Egy eD2k vagy magnet hivatkozást ad a letöltéshez.

Az eD2k hivatkozás a következő lehet:

  • egy fájl hivatkozás (ed2k://|file|...), ez a letöltési sorhoz lesz hozzáadva;
  • egy kiszolgáló hivatkozás (ed2k://|server|...), ez a kiszolgáló-listához lesz hozzáadva;
  • egy kiszolgáló-lista hivatkozás, mely esetben a listában szereplő összes kiszolgáló a kiszolgáló-listához adódik.

A magnet hivatkozásnak tartalmaznia kell az eD2k hash-t és a fájl hosszát.

Megszakítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Kapcsolódik a hálózathoz.

A Beállításokban engedélyezett összes hálózathoz kapcsolódik.

Az opcionális paraméterrel megadható, melyik hálózathoz csatlakozzon. Egy kiszolgáló címének IP:Port formában történő megadásával (ahol az IP vagy egy pontozott decimális cím, vagy egy feloldható DNS név) az aMule a megadott kiszolgálóhoz fog csatlakozni.

Leválasztás minden csatlakoztatott hálózatról, vagy csak a megadott hálózatról.

Letölt egy fájlt.

Meg kell adni egy fájl számát a legutóbbi keresésből. Például: a „download 12” parancs az előző keresés eredményei közül a 12-es sorszámú fájlt fogja letölteni.

Leválasztás az amule(d)-ről és kilépés az amulecmd-ből.

Megmutat egy beállítás értéket.

A <mit> lehetséges értékei:

Sávszélesség határok.
IP-szűrő beállítások.

Egy rövid használati leírást jelenít meg. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, kilistázza az elérhető parancsokat. Ha egy <parancs>-ot is megadunk, rövid leírást ad az adott parancsról.

Megállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Beállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltés prioritását.

A <prioritás> lehetséges értékei:

Automatikus prioritás.
Magas prioritás.
Alacsony prioritás.
Normál prioritás.

Egy folymatban lévő keresés állapotát jeleníti meg.

Az exit parancs szinonímája.

A megadott objektum újratöltése.

A <mit> lehetséges értékei:

A megosztott fájlok listájt tölti újra.
Az IP szűrő újratöltése.

Napló újrakezdése.

Az utolsó keresés eredményeinek megjelenítése.

Folytatja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Elindít egy keresést a megadott <kulcsszó>-ra. Kötelező megadni a keresés típusát és a kulcsszót. Példa: a „search kad amule” parancs egy Kademlia keresést indít az „amule” kulcsszóra.

Elérhető keresés típusok:

Globális keresést hajt végre.
A Kademlia hálózaton keres.
Lokális keresés.

Egy beállítás érték megváltoztatása.

A <mit> lehetséges értékei:

Sávszélesség határok beállítása.
IP-szűrő beállításainak módosítása.

Megmutatja a fel- és letöltési sort, a kiszolgáló- és megosztott fájlok listáját.

A <mit> lehetséges értékei:

Letöltési lista megjelenítése.
Napló megjelenítése.
Kiszolgálók listájának megjelenítése.
Feltöltési lista megjelenítése.

Leállítja a távoli magot (amule/amuled). Ez egyszersmind a szöveges klienst is leállítja, mivel az nemigen használható futó mag nélkül.

A statisztika fa megjelenítése.

Lehetséges megadni egy számot a 0-255 tartományban, amely megadja az ügyfél-verziók al-fák maximális nagyságát. Nulla megadása vagy a szám teljes elhagyása nem korlátoz.

Példa: a „statistics 5” parancs csak az 5 leggyakoribb ügyfél változatot mutatja minden ügyfél típusra.

Megjeleníti a kapcsolat állapotát, pillanatnyi fel-/letöltési sebességet, stb.

Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

A -l opció <nyelv> paramétere a következőképpen adható meg: nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián belül”.

Például a következő értékek mind érvényesek:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és módosító még nem használt.

Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így például a -l german szintén érvényes és egyenértékű a -l de_DE megadással.

Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

~/.aMule/remote.conf

Tipikusan az amulecmd-t először a következőképpen indítjuk:

amulecmd -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -w

vagy

amulecmd --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt kelljen írni:

amulecmd

Természetesen nem kötelező ezt a példát követni.

A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e-mail-t) se a levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme alatt áll.

amule(1), amuled(1)

Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> írta.

Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>

2016. szeptember aMuleCmd v2.3.2