AMULECMD(1) utilitare aMule AMULECMD(1)

amulecmd - Program bazat pe terminal pentru controlat aMule

amulecmd [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v] [-l <lang>] { [-w] | [-c <command>] }

amulecmd [--create-config-from=<path>]

amulecmd [--version]

amulecmd [--help]

amulecmd este un client bazat pe terminal pentru a controla aMule.

[ -h <host>, --host=<host> ]
Gazda unde rulează aMule (implicit: localhost). <host> ar putea fi o adresă IP sau un nume DNS
[ -p <port>, --port=<port> ]
Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în Preferințe->Control la distanță (implicit: 4712)
[ -P <password>, --password=<password> ]
Parolă conexiuni externe.
[ -f <path>, --config-file=<path> ]
Utilizează fișierul de configurare dat. Fișierul de configurare implicit este ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Nu tipării nici o ieșire la stdout.
[ -v, --verbose ]
Fi detaliat - arată și mesajele de depanare.
[ -l <lang>, --locale=<lang> ]
Configurați localizarea aplicației (limba). Vedeți secțiunea NOTES pentru descrierea parametrului <lang> .
[ -w, --write-config ]
Scrie opțiunile liniei de comandă în fișierul de configurare și ieși
[ -c <command>, --command=<command> ]
Execută <command> ca și cum ar fi fost introdusă în terminalul amulecmd și ieși.
[ --create-config-from=<path> ]
Creează fișierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie să indice la un fișier de configurare aMule valid, iar apoi ieși.
[ -v, --version ]
Afișează numărul versiunii curente.
[ -h, --help ]
Tipărește o scurtă descriere de utilizare.

toate comenzile nu sunt sensibile la majuscule.

Adaugă la nucleu o legătură eD2k sau o legătură magnet.

Link-ul eD2k de adăugat poate fi:

  • un link fișier (ed2k://|file|...), va fi adăugat la coada descărcărilor,
  • o legătură server (ed2k://|server|...), care va fi adăugată la lista serverelor,
  • un link listă server, în care caz toate serverele din listă vor fi adăugate la lista serverelor.

Legătura magnet trebuie să conțină indexul eD2k și lungimea fișierului.

Anulează descărcarea specificată de <hash> sau <number>. Pentru a obține valoarea utilizați show.

Conectare la rețea.

Aceasta va conecta la toate rețelele care sunt activate în preferințe.

Cu parametrii facultativi puteți specifica la care rețea să se conecteze. Dând o adresă pentru server în forma IP:Port (unde IP este fie o adresă zecimală IPv4 sau un nume DNS rezolvabil) aMule se va conecta numai la acel server.

Deconectați de la toate rețelele la care sunteți conectat, sau doar deconectați de la rețeaua specificată.

Pornește descărcarea unui fișier.

Un <number> a unui fișier de la ultima căutare trebuie dat. Exemplu: `descărcarea 12' va porni descărcarea fișierului cu numărul 12 al căutării anterioare.

Deconectează de la amule/amuled și termină amulecmd.

Ia și afișează o valoare preferată.

Valori disponibile pentru <what>:

Ia limitele lățimii de bandă.
Ia preferințele filtrului IP.

Tipărește o scurtă descriere a utilizării. Dacă este adresată fără nici un parametru, va arăta o listă a comenzilor disponibile. Dacă este adresată cu <command>, va arăta o scurtă descriere a comenzii date.

Pauzează descărcarea specificată de <hash> or <number>. Pentru a obține valoarea utilizați show.

Configurați prioritatea unei descărcări cu <hash> sau <number>.

Valori disponibile pentru <priority>:

Prioritate automată.
Prioritate înaltă.
Prioritate scăzută.
Prioritate normală.

Arată progresul unei căutări în desfășurare.

Un sinonim a comenzii exit .

Reâncarcă un obiect dat.

Valori disponibile pentru <what>:

Reâncarcă lista fișierelor partajate.
Reâncarcă tabelele filtrului IP.

Resetează jurnalul.

Arată rezultatele ultimei căutări.

Reia descărcarea specificată de <hash> sau <number>. Pentru a obține valoarea utilizați show.

Face o căutare a cuvântului cheie dat <keyword>. Un tip de căutare și un un cuvânt cheie sunt obligatorii pentru a face asta. Exemplu: `caută kad amule' efectuează o căutare kad pentru `amule'.

Tipuri de căutări disponibile:

Efectuează o căutare globală.
Efectuează o căutare în rețeaua Kademlia.
Efectuează o căutare locală.

Configurați o valoare a preferințelor date.

Valori disponibile pentru <what>:

Configurare limite lățime de bandă.
Configurare preferințe filtru IP.

Arată coada încărcărilor/descărcărilor, lista serverelor sau lista fișierelor partajate.

Valori disponibile pentru <what>:

Arată coada descărcărilor.
Arată jurnalul.
Arată lista serverelor.
Arată coada încărcărilor.

Închide nucleul distant care rulează (amule/amuled). Aceasta va închide de asemenea clientul text, deoarece este inutilizabil fără un nucleu care rulează.

Arată arborele statisticilor.

Numărul facultativ <number> în domeniul 0-255 poate fi trecut ca argument la această comandă, care spune cât de multe intrări de subdiviziuni a versiunii clientului vor fi afișate. Trecând 0, sau lăsând gol va însemna `nelimitat'.

Exemplu: `statistici 5' va afișa numai primele 5 versiuni pentru fiecare tip de client.

Arată starea conexiunii, vitezele actuale de încărcare/descărcare, etc.

Pentru toate opțiunile care iau o <path> valoare, dacă path nu conține nici o parte a unui director (ex. doar un nume de fișier simplu), atunci se consideră a fi sub directorul de configurare aMule, ~/.aMule.

Parametrul <lang> pentru opțiunea -l are următoarea formă: lang[_LANG][.encoding][@modifier] unde lang este limba primară, LANG este dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat iar modifier permite utilizatorului de a specifica o instanță specifică a datelor localizării în cadrul unei singure categorii.

De exemplu, următoarele șiruri sunt valide:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Deși toate șirurile de mai sus sunt acceptate ca definiții de limbă valide, encoding și modifier sunt momentan neutilizate.

În completare la formatul de mai sus, puteți specifica și numele întreg al limbii în engleză - so -l german este valid și similar cu -l de_DE.

Când nu este definită nici o limbă, în linia de comandă sau în fișierul de configurare, va fi utilizată limba implicită a sistemului de operare.

~/.aMule/remote.conf

De obicei amulecmd va rula întâi ca:

amulecmd -h hostname -p ECport -P ECpassword -w

sau

amulecmd --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

Aceasta va salva configurările la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai târziu trebuie doar să tastați:

amulecmd

Desigur, nu trebuie să urmați acest exemplu.

Vă rugăm să raportați erorile fie pe forumul nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru (http://bugs.amule.org/). Nu raportați erorile pe email, nici la lista noastră de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

aMule și toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General Public License.

amule(1), amuled(1)

Această pagină manual a fost scrisă de Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>

Septembrie 2016 aMuleCmd v2.3.2