AMULEWEB(1) utilitare aMule AMULEWEB(1)

amuleweb - aMule server web

amuleweb [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v] [-l <lang>] [-w] [-t <name>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A <parolă>] [-G <parolă>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

amuleweb [--create-config-from=<path>]

amuleweb [--help]

amuleweb [--version]

amuleweb [--amule-config-file=<path>]

amuleweb vă administrează accesul la amule printr-un navigator web. Puteți porni amuleweb împreună cu amule(1), sau separat, oricând mai târziu. Pot fi specificate opțiuni prin linia de comandă sau prin fișierul de configurare. Opțiunile din linia de comandă au prioritate față de opțiunile din fișierul de configurare.

[ -h <host>, --host=<host> ]
Gazda unde rulează aMule (implicit: localhost). <host> ar putea fi o adresă IP sau un nume DNS
[ -p <port>, --port=<port> ]
Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în Preferințe->Control la distanță (implicit: 4712)
[ -P <password>, --password=<password> ]
Parolă conexiuni externe.
[ -f <path>, --config-file=<path> ]
Utilizează fișierul de configurare dat. Fișierul de configurare implicit este ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Nu tipării nici o ieșire la stdout.
[ -v, --verbose ]
Fi detaliat - arată și mesajele de depanare.
[ -l <lang>, --locale=<lang> ]
Configurați localizarea aplicației (limba). Vedeți secțiunea NOTES pentru descrierea parametrului <lang> .
[ -w, --write-config ]
Scrie opțiunile liniei de comandă în fișierul de configurare și ieși
[ -t <name>, --template=<name> ]
Încarcă modelul denumit <name>. Vedeți secțiunea SKIN SUPPORT pentru detalii.
[ -s <port>, --server-port=<port> ]
Portul HTTP al serverului web. Acesta este portul pe care trebuie să-l indicați navigatorului (implicit: 4711).
[ -u ]

Activare UPnP.
[ -U <port>, --upnp-port <port> ]
Port UPnP.
[ -z, --enable-gzip ]
Activează utilizând compresia gzip în traficul HTTP pentru a salva lățimea de bandă.
[ -Z, --disable-gzip ]
Dezactivează utilizând compresia gzip (aceasta este implicita).
[ -A <passwd>, --admin-pass=<passwd> ]
Parola pentru accesul nerestricționat pentru serverul web.
[ -G <passwd>, --guest-pass=<passwd> ]
Parolă oaspete pentru webserver.
[ -a, --allow-guest ]
Permite accesul oaspeților.
[ -d, --deny-guest ]
Interzice accesul oaspeților (implicit).
[ -L, --load-settings ]
Încarcă/Salvează configurările serverului web din/la aMule distant. Aceasta determină amuleweb să ignore configurările din linia de comandă sau fișierul de configurare și să le încarece din aMule. Când se salvează preferințele nu se va scrie nimic în fișierul de configurare, doar la aMule. (Desigur, aceasta funcționează doar pentru acele configurări care pot fi configurate în aMule la Preferințe->Control la distanță.)
[ --no-php ]
Dezactivează interpretorul PHP (învechit)
[ -N, --no-script-cache ]
Recompilează paginile PHP la fiecare cerere.
[ --create-config-from=<path> ]
Creează fișierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie să indice la un fișier de configurare aMule valid, iar apoi ieși.
[ --help ]
Tipărește o scurtă descriere de utilizare.
[ --version ]
Afișează numărul versiunii curente.
[ --amule-config-file=<path> ]
Calea fișierului de configurare aMule. NU UTILIZAȚI DIRECT! aMule utilizează această opțiune când pornește amuleweb la pornirea aMule. Această opțiune cauzează tuturor celorlalte configurări din linia de comandă și fișiere de configurare să fie ignorate, preferințele vor fi citite din fișierul de configurare dat, de asemenea implică și opțiunile -q -L .

Pentru toate opțiunile care iau o <path> valoare, dacă path nu conține nici o parte a unui director (ex. doar un nume de fișier simplu), atunci se consideră a fi sub directorul de configurare aMule, ~/.aMule.

Parametrul <lang> pentru opțiunea -l are următoarea formă: lang[_LANG][.encoding][@modifier] unde lang este limba primară, LANG este dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat iar modifier permite utilizatorului de a specifica o instanță specifică a datelor localizării în cadrul unei singure categorii.

De exemplu, următoarele șiruri sunt valide:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Deși toate șirurile de mai sus sunt acceptate ca definiții de limbă valide, encoding și modifier sunt momentan neutilizate.

În completare la formatul de mai sus, puteți specifica și numele întreg al limbii în engleză - so -l german este valid și similar cu -l de_DE.

Când nu este definită nici o limbă, în linia de comandă sau în fișierul de configurare, va fi utilizată limba implicită a sistemului de operare.

amuleweb este capabil să afișeze informația în diferite aspecte. Aceste aspecte se numesc modele, și puteți face ca amuleweb să încarce un model anumit prin -t opțiune linie de comandă. Modelele sunt căutate în două locuri: întâi în ~/.aMule/webserver/ apoi în /usr/share/amule/webserver/ dacă a fost instalat cu --prefix=/usr.

Fiecare șablon trebuie să fie într-un subdirector al numelui șablonului, iar acest director trebuie să conțină toate fișierele de care șablonul are nevoie.

~/.aMule/remote.conf
~/.aMule/webserver/
$(pkgdatadir)/webserver/

De obicei amuleweb va rula la început ca:

amuleweb -h nume gazdă -p ECport -P ECprolă -s HTTPport -A Parolă administrator -w

sau

amuleweb --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

Aceasta va salva configurările la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai târziu trebuie doar să tastați:

amuleweb

Desigur, puteți specifica cât de multe sau cât de puține opțiuni în linia primului exemplu, și de asemenea le puteți omite integral.

Vă rugăm să raportați erorile fie pe forumul nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru (http://bugs.amule.org/). Nu raportați erorile pe email, nici la lista noastră de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

aMule și toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General Public License.

amule(1), amulecmd(1)

Această pagină manual a fost scrisă de Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>

Septembrie 2016 aMule webserver v2.3.2