XZDIFF(1) XZ Utils XZDIFF(1)

НАЗВА

xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff — порівняння стиснених файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

xzcmp [параметр...] файл1 [файл2]
xzdiff ...
lzcmp ...
lzdiff ...

ОПИС

xzcmp і xzdiff порівнюють нестиснені дані двох файлів. Нестиснені дані та параметри буде передано cmp(1) або diff(1), якщо не вказано --help або --version.

Якщо вказано одразу файл1 і файл2, це можуть бути нестиснені файли або файли у форматах, які може бути розпаковано за допомогою xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1) або lz4(1). Потрібні команди розпаковування визначаються з суфіксів назв файлів файл1 і файл2. Файли із невідомими програмі суфіксами вважатимуться або нестисненими або такими, що мають формат, дані у якому може розпаковувати xz(1).

Якщо вказано лише одну назву файла, файл1 повинен мати суфікс підтримуваного формату стискання, а назвою файл2 має бути назва файл1 з вилученим суфіксом формату стискання.

Працездатність команд lzcmp і lzdiff забезпечено для зворотної сумісності із LZMA Utils.

СТАН ВИХОДУ

Якщо станеться помилка розпаковування, станом виходу буде 2. Інакше, станом виходу буде cmp(1) або буде використано diff(1).

ДИВ. ТАКОЖ

cmp(1), diff(1), xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1), lz4(1)

13 лютого 2024 року Tukaani