XZDIFF(1) Utilități XZ XZDIFF(1)

xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff - compară fișierele comprimate

xzcmp [opțiune...] fișier1 [fișier2]
xzdiff ...
lzcmp ...
lzdiff ...

xzcmp și xzdiff compară conținutul necomprimat a două fișiere. Datele necomprimate și opțiunile sunt transmise la cmp(1) sau diff(1), cu excepția cazului în care se specifică --help sau --version.

Dacă sunt specificate atât fișier1, cât și fișier2, acestea pot fi fișiere necomprimate sau fișiere în formate pe care xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1) sau lz4(1) le poate decomprima. Comenzile de decomprimare necesare sunt determinate de sufixele numelor de fișiere fișier1 și fișier2. Se presupune că un fișier cu un sufix necunoscut este fie necomprimat, fie într-un format pe care xz(1) îl poate decomprima.

În cazul în care se furnizează un singur nume de fișier, fișier1 trebuie să aibă un sufix al unui format de comprimare acceptat, iar numele pentru fișier2 se presupune că este fișier1 fără sufixul formatului de comprimare.

Comenzile lzcmp și lzdiff sunt furnizate pentru compatibilitate retroactivă cu LZMA Utils.

În cazul în care apare o eroare de decomprimare, starea de ieșire este 2. În caz contrar, se utilizează starea de ieșire cmp(1) sau diff(1).

cmp(1), diff(1), xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1), lz4(1)

13 februarie 2024 Tukaani