wcscasecmp(3) Library Functions Manual wcscasecmp(3)

wcscasecmp - compară două șiruri de caractere late, ignorând diferențele dintre majuscule și minuscule

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcscasecmp():

  Începând cu glibc 2.10
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Înainte de glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funcția wcscasecmp() este echivalentul în caractere late al funcției strcasecmp(3). Aceasta compară șirul de caractere late indicat de s1 și șirul de caractere late indicat de s2, ignorând diferențele între majuscule și minuscule (towupper(3), towlower(3)).

Funcția wcscasecmp() returnează zero în cazul în care șirurile de caractere late de la s1 și s2 sunt egale, cu excepția diferențelor între majuscule și minuscule. Ea returnează un număr întreg pozitiv dacă s1 este mai mare decât s2, fără a ține cont de diferențele dintre majuscule și minuscule. Se returnează un număr întreg negativ dacă s1 este mai mic decât s2, fără a se ține seama de diferențele dintre majuscule și minuscule.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcscasecmp() Siguranța firelor MT-Safe locale

POSIX.1-2008.

glibc 2.1.

Comportamentul lui wcscasecmp() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

strcasecmp(3), wcscmp(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06