W(1) Användarkommandon W(1)

w — Visa vem som är inloggad och vad de gör.

w [flaggor] [användare]

w visar information om de användare som just nu är inloggade på maskinen och deras processer. Rubrikraden visar, i denna ordning, den aktuella tiden, hur länge systemet har kört, hur många användare som för tillfället är inloggade och systemets genomsnittslast under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Följande poster visas för varje användare: inloggningsnamn, tty-namnet, fjärrvärden, inloggningstid, inaktiv tid, JCPU, PCPU och kommandoraden för deras aktuella process.

JCPU-tiden är tiden som använts av alla processer kopplade till tty:n. Det inkluderar inte tidigare bakgrundsjobb, men det inkluderar de för närvarande körande bakgrundsjobben.

PCPU-tiden är tiden som används av den aktuella processen, med namnet i ”vad”-fältet.

Skriv inte ut huvudet.
Ignorerar användarnamnet när programmet listar ut den aktuella processen och cpu-tider. För att demonstrera detta, gör su och gör w och w -u.
Använd kort format. Skriv inte ut inloggningstid, JCPU- eller PCPU-tider.
Växla utskriften av fältet från (fjärrvärdsnamn). Standard i utgåvan är att fältet från inte visas, men din systemadministratör eller distributionsansvarige kan ha kompilerat en version i vilken fältet från visas som standard.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa IP-adress istället för värdnamn i fältet från.
Visa pid för inloggningsprocessen/”vad”-processen i fältet ”vad”.
Visa versionsinformation.
Gammaldags utmatning. Skriver mellanslag för inaktiva tider mindre än en minut.
Visa information endast om den angivna användaren.

Åsidosätt standardbredden på kolumnen för användarnamn. Standard är 8.
Åsidosätt standardbredden på kolumnen från. Standard är 16.

/var/run/utmp
information om vem som är inloggad för närvarande
/proc
processinformation

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

w skrevs om nestan fullständigt av Charles Blake, baserat på versionen av Larry Greenfield och Michael K. Johnson

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2023-01-15 procps-ng