UPTIME(1) Användarkommandon UPTIME(1)

uptime — Berätta hur länge systemet har kört.

uptime [flaggor]

uptime visar en rad med följande information. Den aktuella tiden, hur länge systemet har kört, hur många användare som för tillfället är inloggade och systemets genomsnittslast under de senaste 1, 5 och 15 minuterna.

Detta är samma information som finns i huvudraden som visas av w(1).

Systemets genomsnittslast är det genomsnittliga antalet processer som antingen är i körbart eller ej avbrytbart tillstånd. En process i körbart tillstånd använder antingen CPU:n eller väntar på att använda CPU:n. En process i ej avbrytbart tillstånd väntar på någon I/O-åtkomst, t.ex. väntar på disk. Genomsnitten tas över de tre tidsintervallen. Lastgenomsnitt är inte normaliserade för antalet CPU:er i ett system, så en genomsnittslast på 1 betyder att ett system med en ensam CPU är belastat hela tiden medan på ett system med 4 CPU:er betyder det att det var inaktivt 75 % av tiden.

visa uppetiden i ett snyggt format
visa denna hjälptext
systemet är uppe sedan, på formatet åååå-mm-dd HH:MM:SS
visa versionsinformation och avsluta

/var/run/utmp
information om vem som är inloggad för närvarande
/proc
processinformation

uptime skrevs av Larry Greenfield och Michael K. Johnson

ps(1), top(1), utmp(5), w(1)

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

December 2012 procps-ng