UPTIME(1) Polecenia użytkownika UPTIME(1)

uptime - informacja, jak długo działa system.

uptime [opcje]

uptime w pojedynczej linii podaje następujące informacje: bieżący czas; czas, jak długo działa system; liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników; średnie obciążenie systemu dla ostatnich 1, 5 i 15 minut.

Są to te same informacje, które zawiera linia nagłówka wyświetlana przez polecenie w(1).

Średnie obciążenie systemu to średnia liczba procesów w stanie działającym lub nieprzerywalnym. Proces jest w stanie działającym, kiedy używa procesora lub oczekuje na procesor. Proces jest w stanie nieprzerywalnym, kiedy oczekuje na jakiś dostęp we/wy, np. na dysk. Średnie są obliczane dla trzech okresów czasu. Nie są normalizowane pod kątem liczby procesorów w systemie, więc średnie obciążenie 1 oznacza, że system jednoprocesorowy jest obciążony cały czas, podczas gdy system 4-procesorowy jest bezczynny przez 75% czasu.

wyświetlenie czasu działania w ładnym formacie
wyświetlenie tego opisu
początek czasu działania systemu w formacie rrrr-mm-dd GG:MM:SS
wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

/var/run/utmp
informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany
/proc
informacje o procesach

Program uptime napisali Larry Greenfield oraz Michael K. Johnson

ps(1), top(1), utmp(5), w(1)

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

grudzień 2012 procps-ng