W(1) Polecenia użytkownika W(1)

w - wyświetlanie informacji, kto jest zalogowany i co robi.

w [opcje] użytkownik [...]

w wyświetla informacje o użytkownikach obecnych na maszynie oraz ich procesach. Nagłówek pokazuje, w tej kolejności, aktualny czas, jak długo system działa, jak wielu użytkowników jest obecnie zalogowanych oraz średnie obciążenie systemu przez ostatnie 1, 5 oraz 15 minut.

Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa terminala (tty), host zdalny, czas zalogowania, czas bezczynności, JCPU, PCPU oraz linia poleceń bieżącego procesu.

Czas JCPU to czas wykorzystany przez wszystkie procesy podłączone do terminala. Nie obejmuje wcześniejszych zadań w tle, ale obejmuje procesy obecnie działające w tle.

Czas PCPU to czas wykorzystany przez bieżący proces, uwidoczniony w polu "co".

Bez wypisywania nagłówka.
Ignores the username while figuring out the current process and cpu times. To demonstrate this, do a su and do a w and a w -u.
Użycie formatu krótkiego - bez wypisywania czasu zalogowania oraz czasów JCPU i PCPU.
Przełączanie wyświetlania pola z (nazwy hosta zdalnego). Domyślnie w źródłach pole z nie jest wypisywane, ale administrator systemu lub dystrybutor mógł skompilować wersję, która domyślnie pokazuje pole z.
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
Wyświetlanie adresu IP zamiast nazwy hosta w polu z.
Wyświetlenie informacji o wersji.
Wyjście w starym stylu. Wypisywanie pustego miejsca dla czasów bezczynności poniżej minuty.
Wyświetlanie informacji tylko o podanym użytkowniku.

ŚRODOWISKO

Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z nazwą użytkownika. Domyślnie 8.
Nadpisanie domyślnej szerokości kolumny z. Domyślnie 16.

/var/run/utmp
informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany
/proc
informacje o procesach

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

Program w został przepisany prawie w całości przez Charlesa Blake'a w oparciu o wersję, którą napisali Larry Greenfield oraz Michael K. Johnson

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng