UPTIME(1) Команди користувача UPTIME(1)

uptime — виводить дані щодо часу, протягом якого працювала система.

uptime [параметри]

uptime виводить у один рядок такі дані: поточний час, тривалість роботи системи, кількість користувачів, які працюють у системі, та середні значення навантаження на систему за останні 1, 5 та 15 хвилин.

Це ті самі дані, що містяться у рядку заголовка, який показує програма w(1).

Середні значення навантаження — це осереднені числові характеристики процесів, які перебувають у стані роботи або у неперервному стані. Процес у стані роботи або використовує процесор або очікує на можливість використання процесора. Процес у неперервному стані очікує на якийсь доступ до каналів введення-виведення, наприклад, очікує на доступ до диска. Середні значення обчислюються за трьома часовими інтервалами. Середні навантаження нормалізуються на кількість процесорів у системі, отже, середнє навантаження у 1 у системі з одним процесором означає, що процесор завантажено увесь час, а у системі з 4 процесорами означає, що система перебуває у стані бездіяльності 75% часу.

-p, --pretty
Вивести час роботи у зручному для читання форматі
-h, --help
Вивести цю довідку
-s, --since
час, від якого виконується відлік часу роботи системи, у форматі рррр-мм-дд ГГ:ХХ:СС
-V, --version
вивести дані щодо версії і завершити роботу

/var/run/utmp
Дані щодо тих, хто зараз працює у системі.
/proc
дані щодо процесу

uptime створено Larry Greenfield та Michael K. Johnson

ps(1), top(1), utmp(5), w(1)

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps@freelists.org
грудень 2012 року procps-ng