VMSTAT(8) Systemadministration VMSTAT(8)

vmstat — Rapportera statistik över virtuellt minne

vmstat [flaggor] [fördröjning [antal]]

vmstat rapporterar information om processer, minne, sidväxling, block-I/O, fällor, disk- och cpu-aktivitet.

Den första producerade rapporten ger genomsnitt sedan senaste omstarten. Följande rapporter ger information om en samplingsperiod med längden fördröjning. Process- och minnesrapporterna är ögonblickliga i båda fallen.

Fördröjningen mellan uppdateringar i sekunder. Om ingen fördröjning anges skrivs endast en rapport med genomsnittsvärdena sedan start.
Antal uppdateringar. I avsaknad av antal, när fördröjning är definierad, är standardvärdet oändligt.
Visa aktivt och inaktivt minne, förutsatt en kärna 2.5.41 eller bättre.
Flaggan -f visar antalet avgreningar sedan start. Detta inkluderar systemanropen fork, vfork och clone, och är likvärdigt med antalet skapade uppgifter. Varje process representeras av en eller flera uppgifter, beroende på trådanvändning. Denna visning uppdateras inte.
Visa skivinformation.
Visa endast huvudet en gång istället för periodiskt.
Visar en tabell över olika händelseräknare och minnesstatistik. Denna visning upprepas inte.
Rapportera diskstatistik (2.5.70 eller senare krävs).
Rapportera en del sammanfattande statistik om diskaktivitet.
Detaljerad statistik om partitioner (2.5.70 eller senare krävs).
Byter utmatning mellan 1000 (k), 1024 (K), 1000000 (m) eller 1048576 (M) byte. Observera att detta inte ändrar fälten för block (bi/bu), som alltid mäts i block.
Lägg till en tidsstämpel till varje rad
Brett utmatningsläge (användbart för system med större mängder minne, där standardläget för utmatning drabbas av oönskade trasiga kolumner). Utmatningen är bredare än 80 tecken per rad.
Visa versionsinformation och avsluta.
Visa hjälp och avsluta.

FÄLTBESKRIVNING FÖR VM-LÄGET

r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

These are affected by the --unit option.

swpd: the amount of swap memory used.
free: the amount of idle memory.
buff: the amount of memory used as buffers.
cache: the amount of memory used as cache.
inact: the amount of inactive memory.  (-a option)
active: the amount of active memory.  (-a option)

These are affected by the --unit option.

vi: Mängden minne växlat in från disk (/s).
vu: Mängden minne växlat ut till disk (/s).

bi: Block mottagna från en blockenhet (block/s).
bu: Block skickade till en blockenhet (block/s).

avb: Antalet avbrott per sekund, inklusive klockan.
ktxb: Antalet kontextbyten per sekund.

Detta är procentandelar av total CPU-tid.

an: Tid tillbringad att köra icke-kärnkod.  (användartid, inklusive nice-tid)
sy: Tid tillbringad att köra kärnkod.  (systemtid)
in: Tid tillbringad inaktiv.  Före Linux 2.5.41 inkluderar detta IO-väntetid.
vä: Tid tillbringad väntande på IO.  Före Linux 2.5.41 inkluderat i inaktiv.
st: Tid stulen från en virtuell maskin.  Före Linux 2.6.11, okänd.

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISK-LÄGET

totalt: Totalt avslutade lyckade läsningar
grupp: grupperade läsningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat lästa
ms: millisekunder tillbringat med läsningar

totalt: Totalt avslutade lyckade skrivningar
grupp: grupperade skrivningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat skrivna
ms: millisekunder tillbringat med skrivningar

akt: pågående I/O
s: sekunder tillbringat i I/O

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISKPARTITIONSLÄGET

läsningar: Totalt antal läsningar skickade till denna partition
lästa sektorer: Totalt lästa sektorer från partitionen
skrivningr: Totalt antal skrivningar skickade till denna partition
beg skrivn: Totalt antal skrivbegäranden gjorda för partitionen

FÄLTBESKRIVNING FÖR SKIVLÄGET

cache: Cachenamn
antal: Antal för närvarande aktiva objekt
totalt: Totalt antal tillgängliga objekt
strlk: Storlek på varje objekt
sidor: Antal sidor med åtminstone ett aktivt objekt

vmstat does not require special permissions.

Dessa rapporter är avsedda att hjälpa till att hitta flaskhalsar i systemet. Linux vmstat räknar inte sig själv som en körande process.

Alla linuxblock är för närvarande 1024 byte. Gamla kärnor kan rapportera block som 512 byte, 2048 byte eller 4096 byte.

Sedan procps 3.1.9 låter vmstat dig välja enheter (k, K, m, M). Standard är K (1024 byte) i standardläget.

vmstat använder slabinfo 1.1

/proc/meminfo
/proc/stat
/proc/*/stat

free(1), iostat(1), mpstat(1), ps(1), sar(1), top(1)

Tabellerar inte block-io per enhet eller antalet systemanrop.

Skriven av Henry Ware.
Fabian Frédérick (diskstat, slab, partitions…)

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng