updwtmp(3) Library Functions Manual updwtmp(3)

updwtmp, logwtmp - adaugă o intrare în fișierul wtmp

Biblioteca de utilități a sistemului (libutil, -lutil)

#include <utmp.h>
void updwtmp(const char *wtmp_file, const struct utmp *ut);
void logwtmp(const char *line, const char *name, const char *host);

updwtmp() inserează structura utmp ut în fișierul wtmp.

logwtmp() construiește o structură utmp folosind line, name, host, ora curentă și ID-ul procesului curent. Apoi apelează updwtmp() pentru a adăuga structura la fișierul wtmp.

/var/log/wtmp
baza de date cu autentificările anterioare ale utilizatorilor

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
updwtmp(), logwtmp() Siguranța firelor MT-Unsafe sig:ALRM timer

Pentru coerență cu celelalte funcții „utmpx” (a se vedea getutxent(3)), glibc oferă (începând cu glibc 2.1):


#define _GNU_SOURCE          /* See feature_test_macros(7) */
#include <utmpx.h>
void updwtmpx (const char *wtmpx_file, const struct utmpx *utx);

Această funcție îndeplinește aceeași sarcină ca și updwtmp(), dar diferă prin faptul că primește o structură utmpx ca ultim argument.

Niciunul.

Solaris, NetBSD.

getutxent(3), wtmp(5)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06