tan(3) Library Functions Manual tan(3)

tan, tanf, tanl - funcția tangentă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double tan(double x);
float tanf(float x);
long double tanl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

tanf(), tanl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează tangenta lui x, unde x este dat în radiani.

În caz de succes, aceste funcții returnează tangenta lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv sau infinit negativ, apare o eroare de domeniu și se returnează „nu este un număr” („Not a Number”: NaN).

În cazul în care rezultatul corect ar depăși limitele, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv HUGE_VALL, cu semnul corect din punct de vedere matematic.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM (dar vedeți secțiunea ERORI). Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
Se declanșează o excepție de supraîncărcare (de depășire a limitei) în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
tan(), tanf(), tanl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

Înainte de glibc 2.10, implementarea glibc nu stabilea errno la EDOM atunci când se producea o eroare de domeniu.

acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), ctan(3), sin(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06