atan2(3) Library Functions Manual atan2(3)

atan2, atan2f, atan2l - funcție arc tangentă de două variabile

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double atan2(double y, double x);
float atan2f(float y, float x);
long double atan2l(long double y, long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

atan2f(), atan2l():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții calculează valoarea principală a arcului tangent la y/x, utilizând semnele celor două argumente pentru a determina cuadrantul rezultatului.

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea principală a arcului tangent la y/x în radiani; valoarea returnată este cuprinsă în intervalul [-pi, pi].

Dacă y este +0 (-0) și x este mai mic decât 0, se returnează +pi (-pi).

Dacă y este +0 (-0) și x este mai mare decât 0, se returnează +0 (-0).

Dacă y este mai mic decât 0 și x este +0 sau -0, se returnează -pi/2.

Dacă y este mai mare decât 0 și x este +0 sau -0, se returnează pi/2.

Dacă x sau y nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă y este +0 (-0) și x este -0, se returnează +pi (-pi).

Dacă y este +0 (-0) și x este +0, se returnează +0 (-0).

Dacă y este o valoare finită mai mare (mai mică) decât 0, iar x este un infinit negativ, se returnează +pi (-pi).

Dacă y este o valoare finită mai mare (mai mică) decât 0, iar x este un infinit pozitiv, se returnează +0 (-0).

Dacă y este infinit pozitiv (infinit negativ), iar x este finit, se returnează pi/2 (-pi/2).

Dacă y este infinit pozitiv (infinit negativ) și x este infinit negativ, se returnează +3*pi/4 (-3*pi/4).

Dacă y este infinit pozitiv (infinit negativ) și x este infinit pozitiv, se returnează +pi/4 (-pi/4).

Nu apar erori.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
atan2(), atan2f(), atan2l() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

acos(3), asin(3), atan(3), carg(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06