atan(3) Library Functions Manual atan(3)

atan, atanf, atanl - funcție arc tangentă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double atan(double x);
float atanf(float x);
long double atanl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

atanf(), atanl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții calculează valoarea principală a arcului tangent la x; aceasta este valoarea a cărei tangentă este x.

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea principală a arcului tangent la x în radiani; valoarea returnată este cuprinsă în intervalul [-pi/2, pi/2].

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează +pi/2 (-pi/2).

Nu apar erori.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
atan(), atanf(), atanl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

acos(3), asin(3), atan2(3), carg(3), catan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06