SYNC(1) Användarkommandon SYNC(1)

sync - Synchronize cached writes to persistent storage

sync [FLAGGA] [FIL]...

Synkronisera cachade skrivningar till bestående lagring.

Om en eller flera filer anges, synkronisera endast dem, eller filsystemet som innehåller dem.

Synkronisera endast fildata, inte ej behövd metadata.
Synkronisera filsystemen som innehåller filerna.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

Skrivet av Jim Meyering och Giuseppe Scrivano.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sync invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

November 2022 GNU coreutils 9.1