SYNC(1) Användarkommandon SYNC(1)

sync — synkronisera cachade utskrifter till bestående lagring

sync [FLAGGA] [FIL]...

Synkronisera cachade skrivningar till bestående lagring.

Om en eller flera filer anges, synkronisera endast dem, eller filsystemet som innehåller dem.

Synkronisera endast fildata, inte ej behövd metadata.
Synkronisera filsystemen som innehåller filerna.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Garantierna om bestående lagring varierar per system. Se systemanropen nedan för fler detaljer.

Skrivet av Jim Meyering och Giuseppe Scrivano.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sync invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4