SYNC(1) Polecenia użytkownika SYNC(1)

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

sync [OPCJA] [PLIK]...

Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub zawierające je systemy plików.

-d, --data
synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych
-f, --file-system
synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji znajduje się we wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32