SYNC(1) Příručka uživatele SYNC(1)

sync - Synchronizuje odložené zápisy s trvalým úložištěm

sync [VOLBA] [SOUBOR]...

Synchronizuje odložené zápisy s trvalým úložištěm.

Je-li zadán jeden nebo více souborů, synchronizuje pouze ty, nebo souborové systémy je obsahující.

synchronizuje pouze data souborů, ne nepotřebná metadata
synchronizuje souborové systémy, které obsahují zadané soubory
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

Napsal Jim Meyering a Giuseppe Scrivano.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) sync invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4