STTY(1) Felhasználói parancsok STTY(1)

NÉV

stty - a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki

ÖSSZEGZÉS

stty [-F ESZKÖZ | --file=ESZKÖZ] [BEÁLLÍTÁS]...
stty [-F ESZKÖZ | --file=ESZKÖZ] [-a|--all]
stty [-F ESZKÖZ | --file=ESZKÖZ] [-g|--save]

A terminál jellemzőinek kiírása vagy megváltoztatása.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

Minden pillanatnyi beállítást ember által olvasható formában kiír.
Az összes aktuális beállítás kiírása az stty által olvasható formában.
a megadott ESZKÖZ használata a szabványos bemenet helyett
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A BEÁLLÍTÁSOK előtti elhagyható - tagadást jelöl. A * nem POSIX beállításokat jelöl. Az alapul szolgáló rendszer határozza meg az elérhető beállításokat.

Speciális karakterek:

* discard KAR
a KAR átváltja a kimenet eldobását
CHAR will send an end of file (terminate the input)
CHAR will end the line
* eol2 KAR
alternate CHAR for ending the line
CHAR will erase the last character typed
CHAR will send an interrupt signal
CHAR will erase the current line
* lnext KAR
CHAR will enter the next character quoted
CHAR will send a quit signal
* rprnt KAR
CHAR will redraw the current line
CHAR will restart the output after stopping it
CHAR will stop the output
CHAR will send a terminal stop signal
* swtch KAR
CHAR will switch to a different shell layer
* werase KAR
CHAR will erase the last word typed

Speciális beállítások:

set the input and output speeds to N bauds
* cols N
Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N oszlopa van.
* columns N
Ugyanaz, mint cols N.
* [-]drain
Várjon az átvitelre a beállítások alkalmazása előtt (alapesetben: on).
A bemeneti sebességet N-re állítja.
* line N
Az N vonal discipline-t használja.
with -icanon, set N characters minimum for a completed read
A kimeneti sebességet N-re állítja.
* rows N
Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N sora van.
* size
print the number of rows and columns according to the kernel
Kinyomtatja a terminál sebességét.
with -icanon, set read timeout of N tenths of a second

[-]clocal
Nem engedélyezi a modem vezérlő jeleit.
[-]cread
Megengedi a bemenet fogadását.
* [-]crtscts
Megengedi az RTS/CTS handshaking-et.
set character size to N bits, N in [5..8]
[-]cstopb
Két stopbit használata karakterenként. (`-'-szal csak egy stopbit lesz.)
[-]hup
Felfüggesztő jel (hangup signal) küldése, amikor az utolsó processz lezárja a tty-t.
[-]hupcl
Ugyanaz, mint [-]hup.
[-]parenb
Paritásbit generálása a kimeneten és elfogadása a bemeneten.
[-]parodd
set odd parity (or even parity with '-')
* [-]cmspar
use "stick" (mark/space) parity

[-]brkint
A break-ek megszakadás jelet (interrupt signal) eredményeznek.
[-]icrnl
A kocsivisszát újsorra fordítja.
[-]ignbrk
A break karakterek figyelmen kívül hagyása.
[-]igncr
A kocsivisszát (carriage return) figyelmen kívül hagyja.
[-]ignpar
A paritáshibás karakterek figyelmen kívül hagyása.
* [-]imaxbel
beep and do not flush a full input buffer on a character
[-]inlcr
Az újsort (newline) kocsivisszára (carriage return) fordítja.
[-]inpck
A bemeneti paritásellenőrzés engedélyezése.
[-]istrip
A bemeneti karakterek magas (8.) bitjének törlése.
* [-]iutf8
assume input characters are UTF-8 encoded
* [-]iuclc
A nagybetűket kisbetűre cseréli.
* [-]ixany
let any character restart output, not only start character
[-]ixoff
enable sending of start/stop characters
[-]ixon
Engedélyezi a XON/XOFF vezérlést (flow control).
[-]parmrk
A paritáshibák megjelölése (255-0 karaktersorozattal).
[-]tandem
Ugyanaz, mint [-]ixoff.

* bsN
backspace delay style, N in [0..1]
* crN
carriage return delay style, N in [0..3]
* ffN
form feed delay style, N in [0..1]
* nlN
newline delay style, N in [0..1]
* [-]ocrnl
A kocsivisszát újsorra fordítja.
* [-]ofdel
Törlő (delete) karaktereket használ a feltöltéshez a `NUL' karakterek helyett.
* [-]ofill
Kitöltő (padding) karaktereket használ a késleltetéshez az időzítés helyett.
* [-]olcuc
A kisbetűs karaktereket nagybetűssé alakítja.
* [-]onlcr
Az újsort kocsivissza-újsorra fordítja.
* [-]onlret
Az újsor kocsivisszaként viselkedik.
* [-]onocr
Az első oszlopban nem nyomtat kocsivisszát.
[-]opost
A kimenet utófeldolgozása.
* tabN
horizontal tab delay style, N in [0..3]
* tabs
Ugyanaz, mint tab0.
* -tabs
Ugyanaz, mint tab3.
* vtN
vertical tab delay style, N in [0..1]

[-]crterase
A törlőkaraktert (erase) backspace-space-backspace-ként visszhangozza.
* crtkill
kill all line by obeying the echoprt and echoe settings
* -crtkill
kill all line by obeying the echoctl and echok settings
* [-]ctlecho
echo control characters in hat notation ('^c')
[-]echo
Visszhangozza a bemeneti karaktereket.
* [-]echoctl
Ugyanaz, mint [-]ctlecho.
[-]echoe
Ugyanaz, mint [-]crterase.
[-]echok
Újsort visszhangoz `kill' karakter után.
* [-]echoke
Ugyanaz, mint [-]crtkill.
[-]echonl
Az újsor visszhangozása még akkor is, ha más karaktert nem visszhangoz.
* [-]echoprt
A `\' és `/' közti törölt karakterek visszafele visszhangozása.
* [-]extproc
enable "LINEMODE"; useful with high latency links
* [-]flusho
discard output
[-]icanon
enable special characters: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
Megengedi a nem-POSIX speciális karaktereket.
[-]isig
Megengedi az `interrupt', `quit' és `suspend' speciális karaktereket.
[-]noflsh
Az ürítés (flush) letiltása az `interrupt' és `quit' speciális karakterek után.
* [-]prterase
Ugyanaz, mint [-]echoprt.
* [-]tostop
A terminálra írni próbáló háttérbeli processzek megállítása.
* [-]xcase
with icanon, escape with '\' for uppercase characters

* [-]LCASE
Ugyanaz, mint [-]lcase.
Ugyanaz, mint -icanon.
-cbreak
Ugyanaz, mint icanon.
same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof and eol characters to their default values
-cooked
Ugyanaz, mint raw.
Ugyanaz, mint `echoe echoctl echoke'.
same as echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
Ugyanaz, mint [-]ixany.
erase and kill characters to their default values
Ugyanaz, mint parenb -parodd cs7.
-evenp
Ugyanaz, mint -parenb cs8.
* [-]lcase
Ugyanaz, mint `xcase iuclc olcuc'.
Ugyanaz, mint -parenb -istrip -opost cs8.
-litout
Ugyanaz, mint parenb istrip opost cs7.
Ugyanaz, mint -icrnl -onlcr.
-nl
Ugyanaz, mint icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret.
Ugyanaz, mint parenb parodd cs7.
-oddp
Ugyanaz, mint -parenb cs8.
[-]parity
Ugyanaz, mint [-]evenp.
Ugyanaz, mint -parenb -istrip cs8.
-pass8
Ugyanaz, mint parenb istrip cs7.
Ugyanaz, mint -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0.
-raw
Ugyanaz, mint cooked.
same as cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, all special characters to their default values

Handle the tty line connected to standard input. Without arguments, prints baud rate, line discipline, and deviations from stty sane. In settings, CHAR is taken literally, or coded as in ^c, 0x37, 0177 or 127; special values ^- or undef used to disable special characters.

Írta David MacKenzie.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/stty
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) stty invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4