STTY(1) Comenzi utilizator STTY(1)

stty - modifică și afișează configurările liniei terminalului

stty [-F DISPOZITIV | --file=DISPOZITIV] [CONFIGURARE]...
stty [-F DISPOZITIV | --file=DISPOZITIV] [-a|--all]
stty [-F DISPOZITIV | --file=DISPOZITIV] [-g|--save]

Afișează sau modifică caracteristicile terminalului.

Argumentele obligatorii pentru opțiunile lungi sunt de asemenea obligatorii pentru opțiunile scurte.

afișează toate configurările curente într-o formă lizibilă pentru om
afișează toate configurările curente într-o formă care poate fi citită de terminal
deschide și utilizează DISPOZITIVUL specificat în loc de intrarea standard
afișează acest mesaj de ajutor și iese
afișează informațiile despre versiune și iese

Un „-” opțional înainte de CONFIGURARE indică negație. Un „*” indică configurările nu sunt POSIX. Sistemul de bază definește configurările care sunt disponibile.

* discard CARACTER
CARACTER va comuta înlăturarea conținutului de la ieșire
CARACTER va trimite un sfârșit de fișier (termină intrarea)
CARACTER va termina linia
* eol2 CARACTER
CARACTER alternativ pentru încheierea liniei
CARACTER va șterge ultimul caracter tastat
CARACTER va trimite un semnal de întrerupere
CARACTER va șterge linia curentă
* lnext CARACTER
CARACTER va introduce următorul caracter între ghilimele
CARACTER va trimite un semnal QUIT
* rprnt CARACTER
CARACTER va redesena linia curentă
CARACTER va reporni ieșirea dacă aceasta este oprită
CARACTER va opri ieșirea
CARACTER va trimite un semnal STOP terminalului
* swtch CARACTER
CARACTER va comuta la o aparență de shell diferită
* werase CARACTER
CARACTER va șterge ultimul cuvânt tastat

Configurări speciale:

stabilește vitezele de intrare și de ieșire la N baud
* cols N
informează nucleul că terminalul are N coloane
* columns N
la fel ca cols N
* [-]drain
așteaptă transmiterea informațiilor înainte de a aplica configurările (activat în mod implicit)
stabilește viteza de intrare la N
* line N
utilizează protocolul de linie N
cu -icanon, stabilește minim N caractere pentru o citire completă
stabilește viteza de ieșire la N
* rows N
informează nucleul că terminalul are N rânduri
* size
afișează numărul de rânduri și coloane conform informațiilor nucleului
afișează viteza terminalului
cu -icanon, stabilește limita de timp pentru citire, la N zecimi de secundă

Configurări de control:

[-]clocal
dezactivează semnalele de control ale modemului
[-]cread
permite recepționarea intrării
* [-]crtscts
activează negocierea RTS/CTS
stabilește dimensiunea caracterelor la N biți, N în [5..8]
[-]cstopb
utilizează doi biți de oprire per caracter (unul cu „-”)
[-]hup
trimite un semnal de întrerupere(hangup) când ultimul proces închide tty
[-]hupcl
la fel ca [-]hup
[-]parenb
generează bit de paritate la ieșire și așteaptă bit de paritate la intrare
[-]parodd
stabilește paritatea impară (sau paritatea pară cu „-”)
* [-]cmspar
utilizează paritatea „stick” (marcaj/spațiu)

[-]brkint
pauzele provoacă un semnal de întrerupere
[-]icrnl
convertește returul de caret în linie nouă
[-]ignbrk
ignoră caracterele de pauză
[-]igncr
ignoră returul de caret
[-]ignpar
ignoră caracterele cu erori de paritate
* [-]imaxbel
emite un bip și nu golește conținutul memoriei tampon de intrare de un caracter
[-]inlcr
convertește linia nouă în retur de caret
[-]inpck
activează verificarea parității de intrare
[-]istrip
șterge bitul înalt (al 8-lea) al caracterelor introduse
* [-]iutf8
această opțiune presupune caracterele de la intrare ca fiind codificate în UTF-8
* [-]iuclc
convertește majusculele în minuscule
* [-]ixany
permite oricărui caracter să repornească ieșirea, nu doar caracterului de pornire
[-]ixoff
activează trimiterea caracterelor de pornire/oprire
[-]ixon
activează controlul fluxului XON/XOFF
[-]parmrk
marchează erorile de paritate cu o secvență de caractere (255-0)
[-]tandem
la fel ca [-]ixoff

Configurări de ieșire:

* bsN
stilul de întârziere al revenirii înapoi (backspace) «BS», N este un număr în intervalul [0..1]
* crN
stilul de întârziere al returului de caret «CR», N este un număr în intervalul [0..3]
* ffN
stilul de întârziere de pagină nouă «FF», N este un număr în intervalul [0..1]
* nlN
stilul de întârziere de linie nouă «NL», N este un număr în intervalul [0..1]
* [-]ocrnl
convertește returul de caret în linie nouă
* [-]ofdel
utilizează caractere de ștergere pentru umplere în loc de caractere NUL
* [-]ofill
utilizează caractere de umplere (completare) în loc de sincronizare pentru întârzieri
* [-]olcuc
convertește minusculele în majuscule
* [-]onlcr
convertește linia nouă în retur de caret-linie nouă
* [-]onlret
linia nouă efectuează un retur de caret
* [-]onocr
nu afișează retururile de caret în prima coloană
[-]opost
realizează postprocesarea ieșirii
* tabN
stilul de întârziere al tabulatorului orizontal , N este un număr în intervalul [0..3]
* tabs
la fel ca tab0
* -tabs
la fel ca tab3
* vtN
stilul de întârziere al tabulatorului vertical , N este un număr n intervalul [0..1]

Configurări locale:

[-]crterase
afișează caracterele de ștergere ca backspace-spațiu-backspace
* crtkill
șterge toată linia respectând configurările echoprt și echoe
* -crtkill
șterge toată linia respectând configurările echoctl și echok
* [-]ctlecho
afișează caracterele de control în notația „căciuliță” („^c”)
[-]echo
afișează caracterele de intrare
* [-]echoctl
la fel ca [-]ctlecho
[-]echoe
la fel ca [-]crterase
[-]echok
afișează o linie nouă după un caracter de ștergere
* [-]echoke
la fel ca [-]crtkill
[-]echonl
afișează linie nouă chiar dacă nu se afișează alte caractere
* [-]echoprt
afișează caractere șterse înapoi, între „\” și „/”
* [-]extproc
activează „LINEMODE”; util cu legături cu latență mare
* [-]flusho
înlătură ieșirea
[-]icanon
activează caracterele speciale: «erase», «kill», «werase», «rprnt»
[-]iexten
activează caracterele speciale non-POSIX
[-]isig
activează caracterele speciale «interrupt», «quit» și «suspend»
[-]noflsh
dezactivează curățarea după caracterele speciale «interrupt» și «quit»
* [-]prterase
la fel ca [-]echoprt
* [-]tostop
oprește lucrările din fundal care încearcă să scrie în terminal
* [-]xcase
cu iconon, eludare cu „\” pentru caracterele în majusculă

Configurări combinate:

* [-]LCASE
la fel ca [-]lcase
la fel ca -icanon
-cbreak
la fel ca icanon
precum caracterele brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof și eol la valorile lor implicite
-cooked
la fel ca raw
la fel ca echoe echoctl echoke
la fel ca echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
la fel ca [-]ixany
caracterele erase și kill la valorile lor implicite
la fel ca parenb -parodd cs7
-evenp
la fel ca -parenb cs8
* [-]lcase
la fel ca xcase iuclc olcuc
la fel ca -parenb -istrip -opost cs8
-litout
la fel ca parenb istrip opost cs7
la fel ca -icrnl -onlcr
-nl
la fel ca icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
la fel ca parenb parodd cs7
-oddp
la fel ca -parenb cs8
[-]parity
la fel ca [-]evenp
la fel ca -parenb -istrip cs8
-pass8
la fel ca parenb istrip cs7
la fel ca -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
la fel ca cooked
la fel ca cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, toate caracterele speciale la valorile lor implicite

Gestionează linia tty conectată la intrarea standard. Fără argumente, afișează viteza de transmisie, protocolul de linie și abaterile de la „stty sane”. În configurări, CARACTER este luat literal sau codificat ca în ^c, 0x37, 0177 sau 127; valorile speciale ^- sau undef sunt folosite pentru a dezactiva caracterele speciale.

Scris de David MacKenzie.

Ajutor online GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Raportați orice erori de traducere la: https://translationproject.org/team/ro.html

Drepturi de autor © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sunteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

Documentația completă este disponibilă la https://www.gnu.org/software/coreutils/stty
sau local rulând comanda: «info '(coreutils) stty invocation'»

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

ianuarie 2024 GNU coreutils 9.4