shells(5) File Formats Manual shells(5)

shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

/etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych powłok zgłoszeniowych. Pliku tego używa chsh(1), ale mogą z niego korzystać również inne programy.

Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem np. demony FTP tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są wymienione w tym pliku.

/etc/shells

/etc/shells może zawierać następujące ścieżki:


/bin/sh
/bin/bash
/bin/csh

chsh(1), getusershell(3), pam_shells(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06