shells(5) File Formats Manual shells(5)

shells - cesty přihlašovacích shellů

/etc/shells je textový soubor obsahující plná jména souborů, které mohou být použity jako přihlašovací shelly. Tento soubor je konzultován programem chsh(1) a je též možné, že i jinými programy.

Pozor, některé programy používají tento soubor, aby zjistily, zda je uživatel platným uživatelem. Např. FTP démoni obvykle nepovolí přístup uživatelům, jejichž shell není v tomto souboru přítomen.

/etc/shells

/etc/shells může obsahovat tyto cesty:


/bin/sh
/bin/bash
/bin/csh

chsh(1), getusershell(3), pam_shells(8)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06