SAMBA(7) Różne SAMBA(7)

samba - serwer plików Windows AD i SMB/CIFS do UNIX-a

samba

The Samba software suite is a collection of programs that implements the Server Message Block (commonly abbreviated as SMB) protocol for UNIX systems and provides Active Directory services. The first version of the SMB protocol is sometimes also referred to as the Common Internet File System (CIFS). For a more thorough description, see http://www.ubiqx.org/cifs/. Samba also implements the NetBIOS protocol in nmbd.

samba(8)

Demon samba dostarcza usług Active Directory oraz usług plików i druku klientom SMB. Plik konfiguracyjny tego demona jest opisany w smb.conf(5).

smbd(8)

The smbd daemon provides the file and print services to SMB clients. The configuration file for this daemon is described in smb.conf(5).

nmbd(8)

Demon nmbd obsługuje serwowanie nazw NetBIOS i przeglądanie zasobów. Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany w smb.conf(5).

winbindd(8)

winbindd jest demonem używanym do integrowania baz danych poświadczeń i użytkownika do UNIX-a.

smbclient(1)

The smbclient program implements a simple ftp-like client. This is useful for accessing SMB shares on other compatible SMB servers, and can also be used to allow a UNIX box to print to a printer attached to any SMB server.

samba-tool(8)

Program samba-tool jest głównym narzędziem administracyjnym Samba w odniesieniu do usług Active Directory.

testparm(1)

The testparm utility is a simple syntax checker for Samba's smb.conf(5) configuration file. In AD server mode samba-tool testparm should be used though.

smbstatus(1)

Narzędzie smbstatus umożliwia wyświetlenie informacji o wszystkich połączeniach do serwera smbd.

nmblookup(1)

The nmblookup tool allows NetBIOS name queries to be made.

smbpasswd(8)

The smbpasswd command is a tool for setting passwords on local Samba but also on remote SMB servers.

smbcacls(1)

Narzędzie smbcacls ustawia ACL-e na serwerach SMB.

smbtree(1)

Polecenie smbtree jest konsolowym narzędziem umożliwiającym przeglądanie otoczenia sieciowego.

smbtar(1)

The smbtar can make backups of data directly from SMB servers.

smbspool(8)

smbspool jest pomocniczym poleceniem umożliwiającym drukowanie na drukarkach podłączonych do serwerów SMB.

smbcontrol(1)

smbcontrol jest narzędziem, przy którego pomocy można zmienić zachowanie uruchomionych demonów samba, smbd, nmbd i winbindd samby.

rpcclient(1)

Narzędzie rpcclient może być używane do wykonywania poleceń RPC na zdalnych serwerach SMB.

pdbedit(8)

Polecenia pdbedit można użyć do zarządzania lokalną bazą danych użytkowników na serwerze Samby.

net(8)

The net command is the main administration tool for Samba member and standalone servers.

wbinfo(1)

wbinfo jest narzędziem, które pobiera i przechowuje informacje związane z winbind.

profiles(1)

profiles jest narzędziem linii poleceń, które może być użyte do zastąpienia wszystkich wystąpień pewnego SID-a innym SID-em.

log2pcap(1)

log2pcap generuje pliki śledzenia pcap z plików logu Samby.

vfstest(1)

vfstest jest narzędziem do testowania modułów vfs.

ntlm_auth(1)

ntlm_auth jest pomocniczym narzędziem dla zewnętrznych programów, chcących przeprowadzać uwierzytelnianie NTML.

smbcquotas(1)

smbcquotas is a tool to manage quotas on remote SMB servers.

Pakiet Samba składa się z kilku komponentów. Każdy komponent ma swoją osobną stronę podręcznika systemowego. Zaleca się przeczytanie dokumentacji dostarczonej razem z pakietem Samba oraz strony podręcznika systemowego tych komponentów, z których się korzysta. Jeśli podręcznik systemowy i inne dokumenty nie są wystarczająco klarowne, prosimy zajrzeć na https://devel.samba.org, aby uzyskać informacje, jak wysłać zgłoszenie o błędzie lub podesłać łatę.

Aby uzyskać pomoc, prosimy odwiedzić stronę domową Samby pod adresem https://www.samba.org i skorzystać z wielu dostępnych tam opcji.

Pakiet Samba jest licencjonowany na zasadach Publicznej Licencji GNU (GPL). Kopia tej licencji powinna być dostarczona razem z pakietem w pliku COPYING. Można rozprowadzać kopie pakietu Samba, ale trzeba przestrzegać zasad tej licencji.

The latest version of the Samba suite can be obtained from https://download.samba.org/pub/samba/.

The Samba Wiki at https://wiki.samba.org has also a lot of useful information. On the Samba mailing list at https://lists.samba.org you can find a lot of information in the archives and you can subscribe to the samba list and ask for help or discuss things.

This man page is part of version 4.19.5 of the Samba suite.

Aby dołączyć do projektu Samba, na początek proponujemy zapisać się na listę dyskusyjną pakietu Samba pod adresem https://lists.samba.org

Pod adresem https://devel.samba.org/ można znaleźć informacje, jak poprawnie wysłać łatę lub zgłosić błąd. Preferujemy łaty w formacie git.

Lista uczestników tego projektu jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich tu wymienić, lecz wszyscy zasługują na wdzięczność wszystkich użytkowników pakietu Samba. Pełna lista twórców zmian przed zastosowaniem CVS znajduje się w pliku change-log w pakiecie źródłowym, a lista twórców zmian po wprowadzeniu CVS znajduje się pod adresem https://git.samba.org/. GIT jest to system kontroli kodu używany przez Samba Team do rozwijania pakietu Samba. Bez tego projekt byłby nie do okiełznania.

Oryginalne oprogramowanie Samba i związane z nim narzędzia zostały stworzone przez Andrew Tridgella. Samba jest teraz rozwijana przez Samba Team jako projekt typu Open Source, w sposób podobny do sposobu rozwijania jądra Linuksa.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Leszek Krupiński <d@z.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

02/19/2024 Samba 4.19.5