RMDIR(1) Polecenia użytkownika RMDIR(1)

rmdir - usuwa puste katalogi

rmdir [OPCJA]... KATALOG...

Usuwa KATALOG(I) jeśli są puste. Niepuste katalogi należy usuwać poleceniem rm.

--ignore-fail-on-non-empty

ignoruje każde niepowodzenie wynikające wyłącznie z powodu, że katalog nie jest pusty
-p, --parents
usuwa KATALOG(I) oraz katalogi nadrzędne podanej ścieżki np. rmdir -p a/b/c działa podobnie do rmdir a/b/c a/b a
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym katalogu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

rmdir(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) rmdir invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32