RMDIR(1) Кориснички команди RMDIR(1)

rmdir - remove empty directories

rmdir [ОПЦИЈА]... [ДИРЕКТОРИЈА]...

Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

--ignore-fail-on-non-empty

ignore each failure that is solely because a directory
is non-empty
-p, --parents
remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b/c' is similar to 'rmdir a/b/c a/b a'
-v, --verbose
output a diagnostic for every directory processed
--help
прикажи ја оваа помош и излези
--version
прикажи информации за верзија и излези

Напишано од David MacKenzie.

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

Авторски права © 2020 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

rmdir(2)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir
или достапна покално преку: info '(coreutils) rmdir invocation'

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Март 2020 GNU coreutils 8.32