RMDIR(1) Příručka uživatele RMDIR(1)

rmdir - odstraní prázdné adresáře

rmdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

Odstraní ADRESÁŘ(e), jsou=li prázdné.

--ignore-fail-on-non-empty

bude ignorovat selhání při odstraňování adresáře, způsobená tím, že
adresář není prázdný
-p, --parents
odstraní ADRESÁŘ a jeho předky; např.: 'rmdir -p a/b/c' odpovídá `rmdir a/b/c a/b a'
-v, --verbose
vypisuje diagnostické informace pro každý zpracovávaný adresář
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Napsal David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

rmdir(2)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) rmdir invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32