pthread_setschedprio(3) Library Functions Manual pthread_setschedprio(3)

pthread_setschedprio - stabilește prioritatea de planificare a unui fir de execuție

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

#include <pthread.h>
int pthread_setschedprio(pthread_t thread, int prio);

Funcția pthread_setschedprio() stabilește prioritatea de planificare a firului thread la valoarea specificată în prio. (Prin contrast, pthread_setschedparam(3) modifică atât politica de planificare, cât și prioritatea unui fir).

În caz de succes, această funcție returnează 0; în caz de eroare, returnează un număr de eroare diferit de zero. În cazul în care pthread_setschedprio() eșuează, prioritatea de planificare a thread nu este modificată.

prio nu este valid pentru politica de planificare a firului specificat.
Apelantul nu are privilegiile necesare pentru a stabili prioritatea specificată.
Nu a putut fi găsit niciun fir de execuție cu identificatorul thread.

POSIX.1 documentează, de asemenea, o eroare ENOTSUP („s-a încercat stabilirea priorității la o valoare neacceptată”) pentru pthread_setschedparam(3).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pthread_setschedprio() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.3.4. POSIX.1-2001.

Pentru o descriere a permisiunilor necesare și a efectului modificării priorității de planificare a unui fir de execuție, precum și pentru detalii privind intervalele permise pentru prioritățile din fiecare politică de planificare, consultați sched(7).

getrlimit(2), sched_get_priority_min(2), pthread_attr_init(3), pthread_attr_setinheritsched(3), pthread_attr_setschedparam(3), pthread_attr_setschedpolicy(3), pthread_create(3), pthread_self(3), pthread_setschedparam(3), pthreads(7), sched(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06