pthread_attr_setschedpolicy(3) Library Functions Manual pthread_attr_setschedpolicy(3)

pthread_attr_setschedpolicy, pthread_attr_getschedpolicy - stabilește/obține atributul politicii de planificare în obiectul de atribute ale firelor de execuție

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

#include <pthread.h>
int pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr, int policy);
int pthread_attr_getschedpolicy(const pthread_attr_t *restrict attr,
                int *restrict policy);

Funcția pthread_attr_setschedpolicy() stabilește atributul politicii de planificare a obiectului de atribute ale firelor la care face referire attr la valoarea specificată în policy. Acest atribut determină politica de planificare a unui fir creat cu ajutorul obiectului de atribute ale firului attr.

Valorile acceptate pentru policy sunt SCHED_FIFO, SCHED_RR și SCHED_OTHER, cu semantica descrisă în sched(7).

pthread_attr_attr_getschedpolicy() returnează atributul politicii de planificare a obiectului attr al atributelor firului de execuție în memoria tampon indicată de policy.

Pentru ca stabilirea politicii efectuată de pthread_attr_setschedpolicy() să aibă efect atunci când se apelează pthread_create(3), apelantul trebuie să utilizeze pthread_attr_setinheritsched(3) pentru a stabili atributul de planificare-moștenită al obiectului de atribute attr la PTHREAD_EXPLICIT_SCHED.

În caz de succes, aceste funcții returnează 0; în caz de eroare, ele returnează un număr de eroare diferit de zero.

pthread_attr_setschedpolicy() poate eșua cu următoarea eroare:

Valoare nevalidă în policy.

POSIX.1 documentează, de asemenea, o eroare opțională ENOTSUP („s-a încercat stabilirea atributului la o valoare neacceptată”) pentru pthread_attr_setschedpolicy().

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pthread_attr_setschedpolicy(), pthread_attr_getschedpolicy() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.0. POSIX.1-2001.

A se vedea pthread_setschedparam(3).

pthread_attr_init(3), pthread_attr_setinheritsched(3), pthread_attr_setschedparam(3), pthread_create(3), pthread_setschedparam(3), pthread_setschedprio(3), pthreads(7), sched(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06