pthread_attr_setschedparam(3) Library Functions Manual pthread_attr_setschedparam(3)

pthread_attr_setschedparam, pthread_attr_getschedparam - stabilește/obține atributele parametrilor de programare în obiectul atributele firului de execuție

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

#include <pthread.h>
int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *restrict attr,
               const struct sched_param *restrict param);
int pthread_attr_getschedparam(const pthread_attr_t *restrict attr,
               struct sched_param *restrict param);

Funcția pthread_attr_setschedparam() stabilește atributele parametrilor de planificare ale obiectului de atribute ale firelor la care face referire attr la valorile specificate în memoria tampon indicată de param. Aceste atribute determină parametrii de programare ai unui fir creat cu ajutorul obiectului de atribute ale firului attr.

pthread_attr_attr_getschedparam() returnează atributele parametrilor de programare ale obiectului attr al atributelor firului de execuție în memoria intermediară indicată de param.

Parametrii de planificare sunt menținuți în următoarea structură:


struct sched_param {
  int sched_priority;   /* Prioritatea de planificare */
};

După cum se poate observa, se acceptă doar un singur parametru de planificare. Pentru detalii privind intervalele permise pentru prioritățile de planificare în fiecare politică de planificare, a se vedea sched(7).

Pentru ca stabilirea parametrilor efectuată de pthread_attr_setschedparam() să aibă efect atunci când se apelează pthread_create(3), apelantul trebuie să utilizeze pthread_attr_setinheritsched(3) pentru a stabili atributul inherit-scheduler al obiectului de atribute attr la PTHREAD_EXPLICIT_SCHED.

În caz de succes, aceste funcții returnează 0; în caz de eroare, ele returnează un număr de eroare diferit de zero.

pthread_attr_setschedparam() poate eșua cu următoarea eroare:

Prioritatea specificată în param nu are sens pentru politica actuală de planificare a lui attr.

POSIX.1 documentează, de asemenea, o eroare ENOTSUP pentru pthread_attr_setschedparam(). Această valoare nu este niciodată returnată în Linux (dar aplicațiile portabile și pregătite pentru viitor ar trebui totuși să gestioneze această valoare de returnare a erorii).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pthread_attr_setschedparam(), pthread_attr_getschedparam() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001. glibc 2.0.

Consultați pthread_attr_setschedpolicy(3) pentru o listă a politicilor de planificare a firelor de execuție acceptate în Linux.

A se vedea pthread_setschedparam(3).

sched_get_priority_min(2), pthread_attr_init(3), pthread_attr_setinheritsched(3), pthread_attr_setschedpolicy(3), pthread_create(3), pthread_setschedparam(3), pthread_setschedprio(3), pthreads(7), sched(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06