PS(1) Comenzi utilizator PS(1)

ps - raportează un instantaneu al proceselor curente.

ps [opțiuni]

ps afișează informații despre o selecție a proceselor active. Dacă doriți o actualizare repetitivă a selecției și a informațiilor afișate, utilizați în schimb top.

Această versiune de ps acceptă mai multe tipuri de opțiuni:

1
Opțiuni UNIX, care pot fi grupate și trebuie să fie precedate de o liniuță.
2
Opțiuni BSD, care pot fi grupate și nu trebuie să fie precedate de o liniuță.
3
Opțiuni lungi GNU, care sunt precedate de două liniuțe.

Opțiunile de diferite tipuri pot fi amestecate liber, dar pot apărea conflicte. Există câteva opțiuni sinonime, care sunt identice din punct de vedere funcțional, datorită numeroaselor standarde și implementări ps cu care este compatibil acest ps.

În mod implicit, ps selectează toate procesele cu același ID de utilizator efectiv (euid=EUID) ca utilizatorul curent și asociate cu același terminal ca și apelantul. Afișează ID-ul procesului (pid=PID), terminalul asociat procesului (tname=TTY), timpul cumulat al procesorului în format [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) și numele executabilului (ucmd). =CMD). Ieșirea nu este sortată în mod implicit.

Utilizarea opțiunilor în stil BSD va adăuga starea procesului (stat=STAT) la afișarea implicită și va afișa argumentele comenzii (args=COMMAND) în loc de numele executabilului. Puteți suprascrie acest lucru cu variabila de mediu PS_FORMAT. Utilizarea opțiunilor în stil BSD va modifica, de asemenea, selecția procesului pentru a include procese de pe alte terminale (TTY) care sunt deținute de dvs.; cu alte cuvinte, este selecția tuturor proceselor, filtrate pentru a exclude procesele aparținând altor utilizatori sau din afara unui terminal. Aceste efecte nu sunt luate în considerare pentru opțiunile descrise mai jos ca fiind „identice”, deci -M va fi considerată identică cu Z și așa mai departe.

Cu excepția celor descrise mai jos, opțiunile de selecție a procesului sunt aditive. Selecția implicită este înlăturată, iar apoi procesele selectate sunt adăugate la setul de procese care urmează să fie afișate. Astfel, un proces va fi afișat dacă îndeplinește oricare dintre criteriile de selecție date.

ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely
ps ax
ps axu
ps -ejH
ps axjf
ps -eLf
ps axms
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM
ps -U root -u root u
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
ps -C syslogd -o pid=
ps -q 42 -o comm=

Ridică restricția „doar eu însumi” în stil BSD, care este impusă setului tuturor proceselor atunci când sunt utilizate unele opțiuni în stil BSD (fără „-”) sau când configurarea de personalitate a ps este asemănătoare cu cea din BSD. Setul de procese selectate în acest mod se adaugă setului de procese selectate prin alte mijloace. Cu alte cuvinte, această opțiune determină ps să listeze toate procesele cu un terminal (tty) sau să listeze toate procesele atunci când este utilizată împreună cu opțiunea x.
Selectează toate procesele. Identică cu -e.
Selectează toate procesele cu excepția atât a liderilor de sesiune (vezi getsid(2)) cât și a proceselor care nu sunt asociate cu un terminal.
Selectați toate procesele, cu excepția liderilor de sesiune.
Selectează toate procesele, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile specificate (inversează selecția). La fel ca opțiunea -N.
Selectează toate procesele. Identică cu -A.
Într-adevăr totul, chiar și liderii de sesiune. Această opțiune este învechită și poate dispărea într-o versiune viitoare. În mod normal, este implicită cu opțiunea a și este utilă doar când rulați cu personalitatea sunos4.
-N
Selectează toate procesele, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile specificate (inversează selecția). La fel ca opțiunea --deselect.
T
Selectează toate procesele asociate cu acest terminal. Identică cu opțiunea t fără niciun argument.
Restricționează selecția doar la procesele care rulează.
Ridică restricția „trebuie să aibă un tty” în stil BSD, care este impusă setului tuturor proceselor atunci când sunt utilizate unele opțiuni în stil BSD (fără „-”) sau când configurarea de personalitate a ps este asemănătoare cu cea din BSD. Setul de procese selectate în acest mod se adaugă setului de procese selectate prin alte mijloace. Cu alte cuvinte, această opțiune determină ps să listeze toate procesele deținute de dumneavoastră (același EUID ca ps) sau să listeze toate procesele atunci când este utilizat cu opțiunea a.

Aceste opțiuni acceptă un singur argument sub forma unei liste separate prin virgule sau spații. Acestea pot fi folosite de mai multe ori. De exemplu: ps -p "1 2" -p 3,4

123
Identic cu --pid 123.
+123
Identic cu --sid 123.
-123
Selectează după identificatorul grupului de procese (PGID).
Selectează după numele comenzii. Aceasta selectează procesele al căror nume de executabil este dat în listă_comenzi. NOTĂ: Numele comenzii nu este același cu numele din linia de comandă. Versiunile anterioare ale procps și ale nucleului au trunchiat acest nume de comandă la 15 caractere. Această limitare nu mai este prezentă în ambele. Dacă veți efectua căutarea doar cu 15 caractere, este posibil să nu mai obțineți o potrivire.
Selectează după ID-ul real al grupului (RGID) sau nume. Aceasta selectează procesele al căror nume sau ID real de grup se află în lista listă_grupuri. ID-ul real al grupului identifică grupul utilizatorului care a creat procesul, vezi getgid(2).
Selectează după sesiune SAU după numele efectiv al grupului. Selectarea după sesiune este specificată de mai multe standarde, dar selecția după grup efectiv este comportamentul logic pe care îl folosesc mai multe alte sisteme de operare. Acest ps va selecta după sesiune când lista este complet numerică (așa cum sunt sesiunile). Numerele ID de grup vor funcționa numai atunci când sunt specificate și unele nume de grup. Consultați opțiunile -s și --group.
Selectează după ID-ul real al grupului (RGID) sau nume. Identică cu -G.
Selectează după ID-ul efectiv al grupului (EGID) sau nume. Aceasta selectează procesele al căror nume de grup efectiv sau ID este în listă_grupuri. ID-ul efectiv al grupului descrie grupul ale cărui permisiuni de acces la fișiere sunt utilizate de proces (consultați getegid(2)). Opțiunea -g este adesea o alternativă la --group.
Selectează după ID-ul procesului. Identică cu -p și --pid.
Selectează după PID. Aceasta selectează procesele ale căror numere ID de proces apar în listă_pid-uri. Identică cu p și --pid.
Selectează după identificatorul procesului (PID). La fel ca -p și p.
Selectează după ID-ul procesului părinte. Aceasta selectează procesele cu un identificator de proces părinte în listă_pid-uri. Adică selectează procesele care sunt copii ale celor enumerate în listă_pid-uri.
Selectează după ID-ul procesului (modul rapid). Identică cu -q și --quick-pid.
Selectează după PID (modul rapid). Aceasta selectează procesele ale căror numere ID de proces apar în listă_pid-uri. Cu această opțiune, ps citește informațiile necesare numai pentru pid-urile enumerate în listă_pid-uri și nu aplică reguli suplimentare de filtrare. Ordinea numerelor pid este nesortată și păstrată. Nu sunt permise opțiuni suplimentare de selecție, sortare și listare de tip arborescent în acest mod. Identică cu q și --quick-pid.
Selectează după ID-ul procesului (modul rapid). Identică cu -q și q.
-s listă_sesiuni
Selectează după ID-ul sesiunii. Aceasta selectează procesele cu un ID de sesiune specificat în listă_sesiuni.
Selectează după ID-ul sesiunii. Identică cu -s.
t listă_tty-uri
Selectează după tty. Aproape identică cu -t și --tty, dar poate fi folosită și cu o listă_tty-uri goală pentru a indica terminalul asociat cu ps. Utilizarea opțiunii T este considerată mai curată decât utilizarea t cu o listă_tty-uri goală.
-t listă_tty-uri
Selectează după tty. Aceasta selectează procesele asociate cu terminalele date în listă_tty-uri. Terminalele (ttys, sau ecrane pentru ieșire de text) pot fi specificate în mai multe forme: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Un simplu „-” poate fi folosit pentru a selecta procese care nu sunt atașate la niciun terminal.
Selectează după terminal. Identică cu -t și t.
Selectează după ID-ul de utilizator efectiv (EUID) sau nume. Aceasta selectează procesele al căror nume de utilizator efectiv sau ID este în listă_utilizatori. ID-ul de utilizator efectiv descrie utilizatorul ale cărui permisiuni de acces la fișiere sunt utilizate de proces (vezi geteuid(2)). Identică cu -u și --user.
Selectează după ID-ul utilizatorului real (RUID) sau nume. Selectează procesele al căror nume sau ID real de utilizator se află în lista listă_utilizatori. ID-ul de utilizator real identifică utilizatorul care a creat procesul, vezi getuid(2).
Selectează după ID-ul de utilizator efectiv (EUID) sau nume. Aceasta selectează procesele al căror nume de utilizator efectiv sau ID este în listă_utilizatori.

ID-ul de utilizator efectiv descrie utilizatorul ale cărui permisiuni de acces la fișiere sunt utilizate de proces (vezi geteuid(2)). Identică cu U și --user.

Selectează după ID-ul utilizatorului real (RUID) sau nume. Identică cu -U.
Selectează după ID-ul utilizatorului efectiv (EUID) sau nume. Identică cu -u și U.

Aceste opțiuni sunt folosite pentru a alege informațiile afișate de ps. Ieșirea poate diferi în funcție de personalizare.

Afișează diferite informații de planificare pentru opțiunea -l.
Afișează formatul contextului de securitate (pentru SELinux).
Afișează listarea în format complet. Această opțiune poate fi combinată cu multe alte opțiuni în stil UNIX pentru a adăuga coloane suplimentare. De asemenea, determină afișarea argumentelor comenzii. Când este utilizată cu -L, se vor adăuga coloanele NLWP (număr de fire) și LWP (ID fir). Consultați opțiunea c, cuvântul cheie pentru format args și cuvântul cheie pentru format comm.
Format extra complet. Vedeți opțiunea -f, ceea ce implică -F.
Format definit de utilizator. Identică cu -o și o.
Format de control al sarcinilor BSD.
Format sarcini.
l
Afișează formatul BSD lung.
-l
Format lung. Opțiunea -y este adesea utilă cu aceasta.
Adaugă o coloană cu date de securitate. Identică cu Z (pentru SELinux).
Este preîncărcat o (supraîncărcat). Opțiunea BSD O poate acționa ca opțiunea -O (format de ieșire definit de utilizator cu unele câmpuri comune predefinite) sau poate fi folosită pentru a specifica ordinea de sortare. Euristicele sunt folosite pentru a determina comportamentul acestei opțiuni. Pentru a vă asigura că se obține comportamentul dorit (sortare sau formatare), specificați opțiunea într-un alt mod (de exemplu, cu -O sau --sort). Când este folosită ca opțiune de formatare, este identică cu -O, cu personalitatea BSD.
La fel ca -o, dar preîncărcată cu unele coloane implicite. Identică cu -o pid,format,state,tname,time,command sau -o pid,format ,tname,time,cmd, vedeți opțiunea -o mai jos.
Specifică un format definit de utilizator. Identică cu -o și --format.
Format definit de utilizator. format este un singur argument sub forma unei liste separate prin spații în alb sau prin virgule, care oferă o modalitate de a specifica individual coloanele de ieșire. Cuvintele cheie recunoscute sunt descrise în secțiunea SPECIFICATORI DE FORMAT STANDARD de mai jos. Titlurile coloanelor pot fi redenumite (ps -o pid,ruser=RealUser -o comm=Command) după cum doriți. Dacă toate titlurile de coloană sunt goale (ps -o pid= -o comm=), atunci linia de titluri nu va fi afișată . Lățimea coloanei va crește după cum este necesar pentru titlurile largi; aceasta poate fi folosită pentru a lărgi coloane precum WCHAN (ps -o pid,wchan=WIDE-WCHAN-COLUMN -o comm). Controlul explicit al lățimii (ps opid,wchan:42,cmd) este de asemenea posibil. Comportamentul lui ps -o pid=X,comm=Y variază în funcție de personalitate; ieșirea poate fi o coloană numită „X,comm=Y” sau două coloane numite „X” și „Y”. Utilizați mai multe opțiuni -o atunci când aveți îndoieli. Utilizați variabila de mediu PS_FORMAT pentru a specifica o valoare implicită după cum doriți; DefSysV și DefBSD sunt macrocomenzi care pot fi utilizate pentru a alege coloanele UNIX sau BSD implicite.
Adaugă o coloană care afișează psr.
s
Afișează formatul semnalului.
Afișează formatul orientat către utilizator.
Afișează formatul memoriei virtuale.
X
Format de registru.
Nu afișează fanioane; afișează rss în locul de adresă. Această opțiune poate fi utilizată numai cu -l.
Z
Adaugă o coloană cu date de securitate. Identică cu -M (pentru SELinux).

Afișați numele adevărat al comenzii. Acesta este derivat din numele fișierului executabil, mai degrabă decât din valoarea argv. Prin urmare, argumentele comenzii și orice modificări aduse acestora nu sunt afișate. Această opțiune transformă efectiv cuvântul cheie de format args în cuvântul cheie de format comm; este utilă cu opțiunea de format -f și cu diferitele opțiuni de format în stil BSD, care toate afișează în mod normal argumentele comenzii. Consultați opțiunea -f, cuvântul cheie de format args și cuvântul cheie de format comm.
Stabilește lățimea ecranului.
Stabilește lățimea ecranului.
Include unele date despre proces-copil mort (ca o sumă cu părintele).
-D format
Stabilește formatul de dată al câmpului lstart la format. Acest format este analizat de strftime(3) și ar trebui să aibă maximum 24 de caractere pentru a nu alinia greșit coloanele.
Identic cu -D.
Afișează mediul după comandă.
Afișează ierarhia (arborescența) proceselor sub formatul unui desen ASCII.
Afișează arborele de procese în format de desen ASCII.
Fără antet (sau, un antet pe ecran în personalitatea BSD). Opțiunea h este problematică. ps standard de BSD utilizează această opțiune pentru a afișa un antet pe fiecare pagină de ieșire, dar ps în standardul mai vechi Linux folosește această opțiune pentru a dezactiva total antetul. Această versiune de ps urmează utilizarea Linux de a nu afișa antetul decât dacă personalitatea BSD a fost selectată, caz în care afișează un antet pe fiecare pagină de ieșire. Indiferent de personalitatea actuală, puteți folosi opțiunile lungi --headers și --no-headers pentru a activa afișarea antetelor pe fiecare pagină sau, respectiv, pentru a dezactiva integral anteturile.
Afișează ierarhia (arborescența) proceselor.
Repetă liniile de antet, câte una pe pagină la ieșire.
Specifică ordinea de sortare. Sintaxa de sortare este [+|-]cheie.RB [,[ + | - ].IR cheie [,...]]. Alegeți o cheie cu mai multe litere din secțiunea SPECIFICATORI DE FORMAT STANDARD. „+” este opțional, deoarece direcția implicită este în creștere în ordine numerică sau lexicografică. Identică cu --sort.
Exemple:
ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef
Stabilește înălțimea ecranului.
Ieșire numerică pentru WCHAN și USER (inclusiv toate tipurile de UID și GID).
Nu afișează nicio linie de antet. --no-heading este un alias pentru această opțiune.
Ordinea de sortare (supraîncărcată). Opțiunea BSD O poate acționa ca -O (format de ieșire definit de utilizator cu unele câmpuri comune predefinite) sau poate fi folosită pentru a specifica ordinea de sortare. Euristicele sunt folosite pentru a determina comportamentul acestei opțiuni. Pentru a vă asigura că se obține comportamentul dorit (sortare sau formatare), specificați opțiunea într-un alt mod (de exemplu, cu -O sau --sort).
Pentru sortare, sintaxa învechită a opțiunii BSD O este O[+|-]k1[,[+|-]k2[, ...]]. Acesta ordonează listarea proceselor în funcție de sortarea pe mai multe niveluri specificată de secvența cheilor scurte cu o literă k1,k2, ... descrisă în secțiunea CHEI DE SORTARE OBSOLETE de mai jos. În prezent, „+” este opțional, doar reiterând direcția implicită pe o cheie, dar poate ajuta la distingerea unui format O de un format O. „-” inversează direcția doar pentru cheia pe care o precede.
Stabilește înălțimea ecranului.
S
Rezumă unele informații, cum ar fi utilizarea procesorului, de la procesele-copil moarte în părintele lor. Acest lucru este util pentru examinarea unui sistem în care un proces parental generează în mod repetat procese-copil de scurtă durată pentru a-și îndeplini treaba.
Specifică ordinea de sortare. Sintaxa de sortare este [+|-]cheie[,[+|-]cheie[,...]]. Alegeți o cheie cu mai multe litere din secțiunea SPECIFICATORI DE FORMAT STANDARD. „+” este opțional, deoarece direcția implicită este în creștere în ordinea numerică sau lexicografică. Identic cu k. De exemplu: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid
Afișează măștile de semnal folosind nume de semnal prescurtate și extinde coloana. În cazul în care lățimea coloanei nu poate afișa toate semnalele, coloana se va termina cu un plus „+”. Coloanele care au doar o liniuță, nu au semnale.
Ieșire lungă. Utilizați această opțiune de două ori pentru o lățime nelimitată.
Ieșire lungă. Utilizați această opțiune de două ori pentru o lățime nelimitată.
Stabilește lățimea ecranului.

Afișează firele de execuție ca și cum ar fi procese.
-L
Afișează firele de execuție, eventual cu coloane LWP și NLWP.
Afișează firele de execuție după procese.
Afișează firele de execuție după procese.
-T
Afișează firele de execuție, eventual cu coloana SPID.

Afișează un mesaj de ajutor. Argumentul secțiune poate fi unul dintre simple (simplu), list (listă), output (ieșire), threads (fire de execuție), misc (diverse) sau all (toate). Argumentul poate fi scurtat la una dintre literele subliniate ca în: s|l|o|t|m|a.
Afișează informațiile de depanare.
L
Listează toți specificatorii de format.
Afișează versiunea procps-ng.
Afișează versiunea procps-ng.
Afișează versiunea procps-ng.

Acest ps funcționează prin citirea fișierelor virtuale din /proc. Acest ps nu trebuie să aibă bitul setuid kmem activat, sau să aibă privilegii pentru a rula. Nu acordați acestui ps nicio permisiune specială.

Utilizarea procesorului este exprimată în prezent ca procentul de timp petrecut rulând pe întreaga durată de viață a unui proces. Acest lucru nu este ideal și nici nu este conform standardelor pe care ps le respectă dealtfel. Este puțin probabil ca utilizarea procesorului să ajungă la exact 100%.

Câmpurile SIZE și RSS nu contorizează unele părți ale unui proces, inclusiv tabelele de pagini, stiva de nucleu, structura thread_info și structura task_struct. Aceasta este de obicei cel puțin 20 Kio de memorie care este întotdeauna rezidentă. SIZE este dimensiunea virtuală a procesului (cod+date+stivă).

Procesele marcate <defunct> sunt procese moarte (așa-numitele „zombi”) care rămân deoarece părintele lor nu le-a distrus corespunzător. Aceste procese vor fi distruse de procesul init(8) dacă procesul părinte iese.

Dacă lungimea numelui de utilizator este mai mare decât lungimea coloanei de afișare, numele de utilizator va fi trunchiat. Consultați opțiunile de formatare -o și -O pentru a personaliza lungimea.

Opțiunile de comenzi precum ps -aux nu sunt recomandate deoarece este o confuzie a două standarde diferite. Conform standardelor POSIX și UNIX, comanda de mai sus solicită afișarea tuturor proceselor cu un TTY (în general, comenzile pe care utilizatorii le execută) plus toate procesele deținute de un utilizator numit x. Dacă acel utilizator nu există, atunci ps va presupune că de fapt ați vrut să spuneți «ps aux».

Suma acestor valori este afișată în coloana „F”, care este furnizată de specificatorul de ieșire fanioane:

1
bifurcat, dar nu s-a executat
4
utilizat cu privilegii de superutilizator

Iată diferitele valori pe care specificatorii de ieșire s, stat și state (antetul „STAT” sau „S”) le vor afișa pentru a descrie starea unui proces:

somn neîntrerupt (de regulă In/Ieș)
Fir de execuție al nucleului inactiv
rulează sau se poate rula (în coada de rulare)
somn întreruptibil (așteaptă finalizarea unui eveniment)
oprit de semnalul de control al lucrării
oprit de depanator în timpul urmăririi
paginare (nu este valabilă de la nucleul 2.6.xx)
mort (nu ar trebui să fie văzut niciodată)
proces defunct ("zombie"), încheiat, dar nerecules de părintele său

Pentru formatele BSD și când este utilizat cuvântul cheie stat, pot fi afișate caractere suplimentare:

<
cu prioritate ridicată (nu este „nice” pentru alți utilizatori)
cu prioritate scăzută (este „nice” pentru alți utilizatori)
are pagini blocate în memorie (pentru Intrări/Ieșiri în timp real și personalizate)
este un lider de sesiune
are mai multe fire de execuție (folosind CLONE_THREAD, așa cum fac pthreads(firele de execuție posix) NPTL)
+
se află în grupul de procese din primplan

Aceste chei sunt folosite de opțiunea BSD O (când este folosită pentru sortare). Opțiunea GNU --sort nu folosește aceste chei, ci specificatorii descriși mai jos în secțiunea SPECIFICATORI DE FORMAT STANDARD. Rețineți că valorile utilizate în sortare sunt valorile interne pe care le utilizează ps și nu valorile „gătite” utilizate în unele dintre câmpurile formatului de ieșire (de exemplu, sortarea pe tty va sorta după numărul dispozitivului, nu în funcție de numele terminalului afișat) . Transmiteți ieșirea ps la comanda sort(1) utilizând o conductă dacă doriți să sortați valorile „gătite”.

CHEIE LUNG DESCRIERE
c cmd numele fișierului executabil
C pcpu utilizarea procesorului
f fanioane fanioane ca în câmpul F de format lung
g pgrp identificatorul grupului de procese
G tpgid identificatorul grupului de procese ce controlează tty
j cutime timpul cumulat al utilizatorului
J cstime timpul cumulat al sistemului
k utime timpul utilizatorului
m min_flt numărul de erori de pagină minore
M maj_flt numărul de erori de pagină majore
n cmin_flt erori de pagină minore cumulate
N cmaj_flt erori de pagină majore cumulate
o sesiune identificatorul sesiunii (sid)
p pid identificatorul procesului (pid)
P ppid identificatorul procesului părinte (ppid)
r rss dimensiunea memoriei rezidente
R resident pagini din memoria rezidentă
s size dimensiunea memoriei în kiloocteți
S share numărul de pagini partajate
t tty numărul dispozitivului de control al terminalului
T start_time momentul în care a început procesul
U uid numărul ID al utilizatorului
u utilizator numele utilizatorului
v vsize dimensiunea totală a memoriei virtuale în Kio
y priority prioritatea de planificare a nucleului

Acest ps acceptă descriptori de format AIX, care funcționează oarecum precum codurile de formatare ale printf(1) și printf(3). De exemplu, ieșirea implicită normală poate fi produsă cu: ps -eo "%p %y %x %c".. Codurile NORMAL sunt descrise în secțiunea următoare.

COD NORMAL TITLU
%C pcpu %CPU
%G group GROUP
%P ppid PPID
%U utilizator USER
%a args COMANDA
%c comm COMANDA
%g rgroup RGROUP
%n nice NI
%p pid PID
%r pgid PGID
%t etime ELAPSED
%u ruser RUSER
%x time TIME
%y tty TTY
%z vsz VSZ

Iată diferitele cuvinte cheie care pot fi folosite pentru a controla formatul de ieșire (de exemplu, cu opțiunea -o) sau pentru a sorta procesele selectate cu opțiunea --sort în stil GNU.

De exemplu: ps -eo pid,user,args --sort user

Această versiune a ps încearcă să recunoască majoritatea cuvintelor cheie utilizate în alte implementări ale ps.

Următorii specificatori de format definiți de utilizator pot conține spații: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Este posibil ca unele cuvinte cheie să nu fie disponibile pentru sortare.

COD TITLU DESCRIERE
%cpu %CPU utilizarea CPU-ului de către proces în format „##.#”. În prezent, este timpul folosit de procesor împărțit la timpul în care procesul a rulat (raportul timp de procesare/timp real), exprimat ca procent. Cu excepția cazului în care sunteți norocos, această valoare nu va ajunge la 100% (alias pcpu).
%mem %MEM raportul dintre dimensiunea memoriei rezidente („resident set size” sau RSS) a procesului și memoria fizică a mașinii, exprimat ca procent (alias pmem).
ag_id AGID identificatorul autogrupului asociat cu un proces care funcționează împreună cu planificatorul CFS pentru a îmbunătăți performanța biroului interactiv.
ag_nice AGNI valoarea priorității „nice” a autogrupului care se aplică planificării tuturor proceselor din acest grup.
args COMANDA comanda cu toate argumentele sale ca șir. Pot fi afișate modificări ale argumentelor. Rezultatul din această coloană poate conține spații. Un proces marcat <defunct> este parțial mort, așteaptă să fie complet distrus de părintele său. Uneori, argumentele procesului vor fi indisponibile; când se întâmplă acest lucru, ps va afișa în schimb numele executabilului între paranteze (alias cmd, comanda). Consultați, de asemenea, cuvântul cheie de formatare comm, opțiunea -f și opțiunea c. când este specificată ultima, această coloană se va extinde până la marginea afișajului. Dacă ps nu poate determina lățimea de afișare, ca atunci când ieșirea este redirecționată (prin conductă) într-un fișier sau altă comandă, lățimea de ieșire este nedefinită (poate fi 80, nelimitată, determinată de variabila TERM ș.a.m.d.). Variabila de mediu COLUMNS sau opțiunea --cols poate fi folosită pentru a determina exact lățimea în acest caz. Opțiunea w sau -w poate fi, de asemenea, utilizată pentru a ajusta lățimea..
blocked BLOCKED masca semnalelor blocate, a se vedea signal(7). În funcție de lățimea câmpului, este afișată o mască de 32 sau 64 de biți în format hexazecimal. (alias sig_block, sigmask).
bsdstart START momentul în care comanda a început. Dacă procesul a fost pornit cu mai puțin de 24 de ore în urmă, formatul de ieșire este „HH:MM”, altfel este „Mmm:SS” (unde Mmm reprezintă cele trei litere ale lunii). A se vedea, de asemenea, lstart, start, start_time și stime.
bsdtime TIME timpul CPU acumulat, utilizator + sistem. Formatul de afișare este de obicei „MMM:SS”, dar poate fi mutat la dreapta dacă procesul a folosit mai mult de 999 de minute de timp CPU.
c C utilizarea procesorului. În prezent, aceasta este valoarea întreagă a procentului de utilizare pe durata de viață a procesului. (a se vedea %cpu).
caught CAUGHT masca semnalelor captate, a se vedea semnal(7). În funcție de lățimea câmpului, este afișată o mască de 32 sau 64 de biți în format hexazecimal (alias sig_catch, sigcatch)
cgname CGNAME afișează numele grupurilor de control cărora le aparține procesul.
cgroup CGROUP afișează grupurile de control cărora le aparține procesul.
cgroupns CGROUPNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
class CLS clasa de planificare a procesului. (alias policy, cls). Valorile posibile ale câmpului sunt: +9n - nu este raportată TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? valoare necunoscută
cls CLS clasa de planificare a procesului. (alias policy, cls). Valorile posibile ale câmpului sunt: +9n - nu este raportată TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? valoare necunoscută
cmd CMD a se vedea args. (alias args, command).
comm COMANDA numele comenzii (numai numele executabilului). Rezultatul din această coloană poate conține spații (alias ucmd,ucomm). Consultați, de asemenea, cuvântul cheie format args, opțiunea -f și opțiunea c. Când este specificată ultima, această coloană se va extinde până la marginea afișajului. Dacă ps nu poate determina lățimea de afișare, ca atunci când ieșirea este redirecționată (prin conductă) într-un fișier sau altă comandă, lățimea de ieșire este nedefinită (poate fi 80, nelimitată, determinată de variabila TERM ș.a.m.d.). Variabila de mediu COLUMNS sau opțiunea --cols poate fi folosită pentru a determina exact lățimea în acest caz. Opțiunea w sau -w poate fi, de asemenea, utilizată pentru a ajusta lățimea.
command COMANDA a se vedea args. (alias args, command).
cp CP utilizarea CPU-ului în miimi (zecimi de procent) (a se vedea %cpu).
cputime TIME timpul cumulat al CPU-ului, în formatul „[ZZ-]hh:mm:ss” (alias time).
cputimes TIME timpul cumulat al CPU-ului în secunde (alias time).
cuc %CUC Utilizarea CPU-ului de către un proces, inclusiv procesele-copii moarte, într-un format extins „##.###” (consultați, de asemenea, %cpu, c, cp, cuu, pcpu).
cuu %CUU Utilizarea CPU-ului de către un proces într-un format extins „##.###” (consultați, de asemenea, %cpu, c, cp, cuc, pcpu).
drs DRS dimensiunea setului rezident de date, cantitatea de memorie privată rezervată de către un proces. Este cunoscută și sub numele de DATA. Este posibil ca această memorie să nu fie încă repartizată în rss, dar va fi întotdeauna inclusă în cantitatea vsz.
egid EGID numărul ID-ului grupului efectiv al procesului ca număr întreg zecimal (alias gid).
egroup EGROUP ID-ul grupului efectiv al procesului. Acesta va fi ID-ul grupului textual, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar (alias group).
eip EIP indicatorul de instrucțiune. Începând cu nucleul 4.9.xx, va fi reinițiat la zero, cu excepția cazului în care sarcina iese sau sistemul creează un fișier cu descărcarea conținutului acesteia din memorie.
esp ESP indicatorul de stivă. Începând cu nucleul 4.9.xx, va fi reinițiat la zero, cu excepția cazului în care sarcina iese sau sistemul creează un fișier cu descărcarea conținutului acesteia din memorie.
etime ELAPSED timpul scurs de la pornirea procesului, în formatul [[ZZ-]hh:]mm:ss.
etimes ELAPSED timpul scurs de la pornirea procesului, în secunde.
euid EUID ID-ul utilizatorului efectiv (alias uid).
euser EUSER numele utilizatorului efectiv. Acesta va fi ID-ul textual al utilizatorului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar. Opțiunea n poate fi folosită pentru a forța reprezentarea zecimală (alias uname, user).
exe EXE calea către executabil. Util dacă calea nu poate fi afișată prin opțiunile de format cmd, comm sau args.
f F fanioanele asociate procesului, consultați secțiunea PROCESS FLAGS (alias flag, flags).
fgid FGID ID-ul grupului de acces la sistemul de fișiere (alias fsgid).
fgroup FGROUP ID-ul grupului de acces la sistemul de fișiere. Acesta va fi ID-ul textual al grupului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar (alias fsgroup).
fanion F consultați f. (alias f, flags).
fanioane F consultați f. (alias f, flag).
fname COMANDA primii 8 octeți ai numelui de bază al fișierului executabil al procesului. Rezultatul din această coloană poate conține spații.
fuid FUID ID-ul utilizatorului de acces la sistemul de fișiere (alias fsuid).
fuser FUSER ID-ul utilizatorului de acces la sistemul de fișiere. Acesta va fi ID-ul textual al utilizatorului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar.
gid GID consultați egid. (alias egid).
group GROUP consultați egroup. (alias egroup).
ignored IGNORED masca semnalelor ignorate, a se vedea signal(7). În funcție de lățimea câmpului, este afișată o mască de 32 sau 64 de biți în format hexazecimal (alias sig_ignore, sigignore).
ipcns IPCNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
label LABEL etichetă de securitate, folosită cel mai frecvent pentru datele de context SELinux. Aceasta este pentru (control de acces obligatoriu) Mandatory Access Control sau „MAC” care se găsește pe sistemele de înaltă securitate.
lstart STARTED ora la care a început comanda. Aceasta va fi sub forma „DDD mmm HH:MM:SS YYY”, cu excepția cazului în care este modificată prin opțiunea -D.
lsession SESSION afișează identificatorul de sesiune de conectare al unui proces, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
luid LUID afișează ID-ul de autentificare asociat unui proces.
lwp LWP ID-ul procesului ușor („light weight process” sau „thread”) al entității distribuibile (alias spid, tid). Consultați tid pentru informații suplimentare
lxc LXC numele containerului lxc în care rulează o sarcină. Dacă un proces nu rulează în interiorul unui container, va fi afișată o liniuță („-”).
machine MACHINE afișează numele mașinii pentru procesele atribuite mașinii virtuale (VM) sau containerului, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
maj_flt MAJFLT numărul de erori majore de pagină care au apărut cu acest proces.
min_flt MINFLT numărul de erori minore de pagină care au apărut cu acest proces.
mntns MNTNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
netns NETNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
ni NI valoarea priorității „nice”. Acesta variază de la 19 (cea mai „drăguță” nicest) la -20 (nu este „drăguță” cu alte procese), consultați nice(1). (alias nice).
nice NI consultați ni.(alias ni).
nlwp NLWP numărul de lwps (fire de execuție) „threads” în proces (alias thcount).
numa NUMA Nodul asociat cu cel mai recent procesor utilizat. Un -1 înseamnă că informațiile NUMA sunt indisponibile.
nwchan WCHAN adresa funcției de nucleu în care se află procesul (utilizați wchan dacă doriți numele funcției nucleului).
oom OOM estimarea depășirii limitelor memoriei disponibile. Valoarea, care variază de la 0 la +1000, utilizată pentru a selecta sarcinile de omorât atunci când memoria este epuizată. Zero se traduce prin „nu ucide niciodată”, în timp ce 1000 înseamnă „ucide întotdeauna”.
oomadj OOMADJ factorul de ajustare a depășirii limitelor memoriei disponibile. Valoarea se adaugă la estimarea actuală de depășire a memoriei, care este apoi utilizată pentru a determina ce sarcină să fie omorâtă atunci când memoria este epuizată.
ouid OWNER afișează identificatorul de utilizator Unix al proprietarului sesiunii unui proces, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
pcpu %CPU consultați %cpu. (alias %cpu).
pending PENDING masca semnalelor în așteptare. A se vedea signal(7). Semnalele aflate în așteptarea procesului sunt distincte de semnalele în așteptare ale firelor individuale. Utilizați opțiunea m sau opțiunea -m pentru a le vedea pe ambele. În funcție de lățimea câmpului, este afișată o mască de 32 sau 64 de biți în format hexazecimal, cu excepția cazului în care se utilizează opțiunea --signames (alias sig).
pgid PGID ID-ul grupului de procese sau, echivalent, ID-ul procesului al liderului grupului de procese (alias pgrp).
pgrp PGRP consultați pgid. (alias pgid).
pid PID un număr reprezentând identificatorul procesului (alias tgid).
pidns PIDNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
pmem %MEM consultați %mem. (alias %mem).
policy POL clasa de planificare a procesului. (alias class, cls). Valorile posibile sunt: +9n - nu este raportată TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? valoare necunoscută
ppid PPID identificatorul procesului părinte.
pri PRI prioritatea procesului. Un număr mai mare înseamnă o prioritate mai mare.
psr PSR procesorul pe care a fost executat ultima dată procesul.
pss PSS dimensiunea cotei proporționale, memoria fizică neinterschimbabilă(non-swapped), cu memoria partajată raportată proporțional cu toate sarcinile care îi sunt asociate.
rbytes RBYTES numărul de octeți care au fost preluați efectiv din stratul de stocare de date prin acest proces.
rchars RCHARS Numărul de octeți citiți din spațiul de stocare datorită acestei sarcini.
rgid RGID identificatorul grupului real.
rgroup RGROUP numele real al grupului. Acesta va fi ID-ul textual al grupului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar.
rops ROPS Numărul de operații de citire In/Ieș — adică apeluri de sistem, cum ar fi read(2) și pread(2).
rss RSS dimensiunea memoriei rezidente („resident set size” sau RSS), memoria fizică netransferată în spațiul de interschimb pe care o sarcină l-a folosit (în kiloocteți) (alias rssize, rsz).
rssize RSS consultați rss. (alias rss, rsz).
rsz RSZ consultați rss. (alias rss, rssize).
rtprio RTPRIO prioritate în timp real.
ruid RUID identificatorul utilizatorului real.
ruser RUSER identificatorul utilizatorului real. Acesta va fi ID-ul textual al utilizatorului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar.
s S afișare minimă a stării (un caracter). Consultați secțiunea CODURI DE STARE A PROCESULUI sau diferitele valori. Consultați de asemenea stat dacă doriți să fie afișate informații suplimentare (alias state).
sched SCH politica de planificare a procesului. Politicile SCHED_OTHER (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO, SCHED_IDLE și SCHED_DEADLINE sunt afișate respectiv ca 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6.
seat SEAT afișează identificatorul asociat cu toate dispozitivele hardware alocate unei anumite stații de lucru, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
sess SESS identificatorul de sesiune sau, în mod echivalent, identificatorul de proces al liderului de sesiune (alias session, sid).
sgi_p P procesorul pe care se execută în prezent procesul. Afișează „*” dacă procesul nu rulează în prezent sau nu poate fi executat.
sgid SGID ID-ul de grup salvat (alias svgid).
sgroup SGROUP numele de grup salvat. Acesta va fi ID-ul textual al grupului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar.
sid SID consultați sess. (alias sess, session).
sig PENDING consultați pending. (alias pending, sig_pend).
sigcatch CAUGHT consultați caught. (alias caught, sig_catch).
sigignore IGNORED consultați ignored. (alias ignored, sig_ignore).
sigmask BLOCKED consultați blocked. (alias blocked, sig_block).
size DIMENSIUNE cantitatea aproximativă de spațiu de interschimb care ar fi necesară dacă procesul ar fi pe cale să modifice (mâzgălească „dirty”) toate paginile inscriptibile și apoi să se transfere în spațiul de schimb (swap). Acest număr este foarte aproximativ!
slice SLICE afișează unitatea de felie (slice) căreia îi aparține un proces, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
spid SPID consultați lwp. (alias lwp, tid).
stackp STACKP adresa de la partea de jos (început) a stivei pentru proces.
start STARTED momentul în care comanda a început. Dacă procesul a fost pornit cu mai puțin de 24 de ore în urmă, formatul de ieșire este „HH:MM:SS”, altfel este „  Mmm dd” (unde Mmm este un nume de lună format din trei litere). Consultați, de asemenea, lstart, bsdstart, start_time și stime.
start_time START ora sau data de începere a procesului. Doar anul va fi afișat dacă procesul nu a fost început în același an în care a fost invocat ps, sau „MmmDD” dacă nu a fost început în aceeași zi, sau „HH:MM” în caz contrar. Consultați, de asemenea, bsdstart, start, lstart și stime.
stat STAT starea procesului cu mai multe caractere. Consultați secțiunea CODURI DE STARE A PROCESULUI pentru diferitele semnificații ale valorilor.Consultați și s și state dacă doriți doar să fie afișat primul caracter.
state S consultați s. (alias s).
stime STIME consultați start_time. (alias start_time).
suid SUID identificatorul utilizatorului salvat. (alias svuid).
supgid SUPGID identificatoare de grup ale grupurilor suplimentare, dacă există. Consultați getgroups(2).
supgrp SUPGRP numele de grup ale grupurilor suplimentare, dacă există. Consultați getgroups(2).
suser SUSER numele de utilizator salvat. Acesta va fi ID-ul textual al utilizatorului, dacă poate fi obținut și lățimea câmpului o permite, sau o reprezentare zecimală în caz contrar. (alias svuser).
svgid SVGID consultați sgid. (alias sgid).
svuid SVUID consultați suid. (alias suid).
sz SZ dimensiunea în paginile fizice a imaginii din memorie a procesului. Aceasta include text, date și spațiu de stivă. Cartografierile în memorie ale dispozitivelor sunt în prezent excluse; acest lucru este supus modificării. Consultați vsz și rss.
tgid TGID un număr care reprezintă grupul de fire căruia îi aparține o sarcină (alias pid). Este identificatorul de proces al liderului grupului de fire.
thcount THCNT consultați nlwp. (alias nlwp). numărul de fire de execuție a nucleului deținute de proces.
tid TID numărul unic reprezentând identificatorul unei entități distribuibile (alias lwp, spid). Această valoare poate apărea și ca: un ID de proces (pid); un ID de grup de procese (pgrp); un ID de sesiune pentru liderul de sesiune (sid); un ID de grup de fire pentru liderul grupului de fire (tgid); și un ID de grup de procese tty pentru liderul grupului de procese (tpgid).
time TIME timpul cumulat al procesorului, în formatul „[DD-]HH:MM:SS” (alias cputime).
timens TIMENS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
times TIME timpul cumulat al procesorului în secunde (alias cputimes).
tname TTY tty (terminal) de control (alias tt, tty).
tpgid TPGID identificatorul grupului de procese din primplan pe tty (terminalul) la care este conectat procesul sau -1 dacă procesul nu este conectat la un tty.
trs TRS dimensiunea textului în memoria rezidentă, cantitatea de memorie fizică dedicată codului executabil.
tt TT tty (terminal) de control (alias tname, tty).
tty TT tty (terminal) de control (alias tname, tt).
ucmd CMD consultați comm. (alias comm, ucomm).
ucomm COMANDA consultați comm. (alias comm, ucmd).
uid UID consultați euid. (alias euid).
uname USER consultați euser. (alias euser, user).
unit UNIT afișează unitatea căreia îi aparține un proces, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
utilizator USER consultați euser. (alias euser, uname).
userns USERNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
uss USS dimensiunea memoriei unice, memoria fizică neinterschimbată (non-swapped), care nu este partajată cu o altă sarcină.
utsns UTSNS numărul unic de nod-i care descrie spațiul de nume căruia îi aparține procesul. A se vedea namespaces(7).
uunit UUNIT afișează unitatea utilizator căreia îi aparține un proces, dacă a fost inclus suportul pentru «systemd».
vsize VSZ consultați vsz. (alias vsz).
vsz VSZ dimensiunea memoriei virtuale a procesului în Kio (unități de 1024 de octeți). Cartografierile în memorie ale dispozitivelor sunt în prezent excluse; acest lucru este supus modificării (alias vsize).
wbytes WBYTES numărul de octeți care au fost trimiși la stratul de stocare prin acest proces.
wcbytes WCBYTES numărul de octeți de scriere anulați.
wchan WCHAN numele funcției de nucleu în care procesul se află dormind.
wchars WCHARS numărul de octeți pe care această sarcină l-a cauzat, sau îl va face să fie scris pe disc.
wops WOPS Numărul de operații de scriere In/Ieș — adică apeluri de sistem, cum ar fi write(2) și pwrite(2).

Următoarele variabile de mediu ar putea afecta ps:

Reamplasează lățimea de afișare implicită.
Reamplasează înălțimea de afișare implicită.
Stabilește una dintre valorile: posix, old, linux, bsd, sun, digital... (consultați secțiunea PERSONALITATE de mai jos).
Stabilește una dintre valorile: posix, old, linux, bsd, sun, digital... (consultați secțiunea PERSONALITATE de mai jos).
Forțează interpretarea liniei de comandă învechite.
Formatul de dată.
Stabiliți această variabilă la orice valoare pentru a ascunde firele de nucleu afișate în mod normal cu opțiunea -e. Acest lucru este echivalent cu selectarea --ppid 2 -p 2 --deselect. Funcționează și în modul BSD.
Nu este acceptată momentan.
Suprascrierea formatului de ieșire implicit. Puteți configura această variabilă la un șir de format de tipul utilizat pentru opțiunea -o. Valorile DefSysV și DefBSD sunt deosebit de utile.
Nu căutați scuze pentru a ignora „caracteristicile” incorecte.
Când este fixată la „on”, acționează ca POSIXLY_CORRECT.
Nu căutați scuze pentru a ignora „caracteristicile” incorecte.
_XPG
Anulează comportamentul non-standard CMD_ENV=irix.

În general, este o idee proastă să configurați aceste variabile. Singura excepție este CMD_ENV sau PS_PERSONALITY, care ar putea fi configurată la „Linux” pentru sisteme normale. Fără această configurare, ps urmează părțile inutile și proaste ale standardului Unix98.

390 similar cu ps pentru OS/390 OpenEdition
aix similar cu ps pentru AIX
bsd similar cu ps pentru FreeBSD (cu desăvârșire nestandard)
compaq similar cu ps pentru Digital Unix
debian similar cu ps pentru vechiul Debian
digital similar cu ps pentru Tru64 (fost Digital Unix, fost OSF/1)
gnu similar cu ps pentru vechiul Debian
hp similar cu ps pentru HP-UX
hpux similar cu ps pentru HP-UX
irix similar cu ps pentru Irix
linux ***** recomandat *****
old similar cu originalul ps pentru Linux (cu desăvârșire nestandard)
os390 similar cu ps pentru OS/390 OpenEdition
posix standard
s390 similar cu ps pentru OS/390 OpenEdition
sco similar cu ps pentru SCO
sgi similar cu ps pentru Irix
solaris2 similar cu ps pentru Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4 similar cu ps pentru SunOS 4 (Solaris 1) (cu desăvârșire nestandard)
svr4 standard
sysv standard
tru64 similar cu ps pentru Tru64 (fost Digital Unix, fost OSF/1)
unix standard
unix95 standard
unix98 standard

Câmpurile bsdstart și start vor afișa doar numele prescurtat al lunii în limba engleză. Câmpurile lstart și stime vor afișa numele prescurtat al lunii în limba locală configurată, dar pot depăși lățimea coloanei din cauza lungimilor diferite ale numelor prescurtate ale lunii și zilei în funcție de limbă.

pgrep(1), pstree(1), top(1), strftime(3), proc(5).

Acest ps este conform cu:

1
Versiunea 2 a Single Unix Specification
2
The Open Group Technical Standard Base Specifications, versiunea 6
3
IEEE Std 1003.1, ediția 2004
4
X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]
5
ISO/IEC 9945:2003

ps a fost scris inițial de Branko Lankester. Michael K. Johnson l-a rescris extensiv pentru a folosi sistemul de fișiere proc, schimbând câteva detalii pe parcurs. Michael Shields a adăugat funcționalitatea listei PID. Charles Blake a adăugat sortarea pe mai multe niveluri, biblioteca în stilul „dirent”, baza de date „mmaped” de la nume la număr al dispozitivului, căutarea binară aproximativă direct pe System.map, și multe curățări de cod și documentație. David Mossberger-Tang a scris suportul BFD generic pentru „psupdate”. Albert Cahalan a rescris ps pentru a suporta pe deplin Unix98 și BSD, plus câteva soluții pentru sintaxe învechite și externe.

Trimiteți rapoartele de eroare la procps@freelists.org. Nu este necesară sau sugerată nicio înscriere.

19.08.2023 procps-ng