PATHCHK(1) Användarkommandon PATHCHK(1)

pathchk — kontrollera huruvida filnamn är giltiga eller portabla

pathchk [FLAGGA]... NAMN...

Diagnostisera ogiltiga eller oportabla filnamn.

Kontrollera för de flesta POSIX-system.
Kontrollera tomma namn och inledande ”-”.
Kontrollera för alla POSIX-system (detsamma som -p -P).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Paul Eggert, David MacKenzie och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pathchk invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4