PATHCHK(1) Příručka uživatele PATHCHK(1)

pathchk - zkontroluje, zda jména souborů jsou korektní a přenositelná

pathchk [VOLBA]... JMÉNO...

Diagnostikuje nepřenositelné konstrukce ve JMÉNU.

kontrola pro většinu POSIXových systémů
[přibližně] kontrola prázdných jmen a úvodních "-"
kontrola pro všechny POSIXové systémy (rovnocenné -p -P)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Napsal Paul Eggert, David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) pathchk invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Dubna 2023 GNU coreutils 9.3