PATHCHK(1) Opdrachten voor gebruikers PATHCHK(1)

pathchk - controleer of de bestandsnamen geldig of overdraagbaar zijn

pathchk [OPTIE]... NAAM...

Controleert op ongeldige of niet-overdraagbare bestandsnamen.

controle uitvoeren voor de meeste POSIX-systemen
controle uitvoeren op lege namen of "-" vooraan
controle voor alle POSIX-systemen (hetzelfde als -p -P)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Paul Eggert, David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk
of lokaal via: info '(coreutils) pathchk invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4