NULL(4) Linux - příručka programátora NULL(4)

null, zero - "propadliště" dat

Data zapsaná do speciálních souborů null nebo zero jsou zničena.

Čtení ze speciálního souboru null vždy vrací konec souboru, čtení ze speciálního souboru zero vždy vrací znaky \0.

null a zero jsou vytvářeny takto:

mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

/dev/null
/dev/zero

Nejsou-li tyto speciální soubory čitelné nebo zapisovatelné pro všechny uživatele, mnoho programů nefunguje tak, jak by mělo.

chown(1), mknod(1), full(4)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-11-21 Linux