NL(1) Polecenia użytkownika NL(1)

nl - numeruje wiersze plików

nl [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, wraz z dodanymi numerami wierszy.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa STYLU do numerowania wierszy treści
używa ZZ do rozdzielenia stron logicznych
używa STYLU do numerowania wierszy stopek
używa STYLU do numerowania wierszy nagłówków
zwiększa numer każdego wiersza o podaną wartość
grupuje LICZBĘ pustych wierszy licząc je jako jeden
-n, --number-format=FORMAT
wybiera FORMAT numerowania wierszy
nie zaczyna numeracji wierszy od nowa na początkach każdej sekcji
dodaje ŁAŃCUCH po (ewentualnym) numerze wiersza
numer pierwszego wiersza w każdej sekcji
używa LICZBY kolumn na numerację wierszy
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślne opcje to: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

ZZ to dwa znaki rozdzielające używane do utworzenia rozdzieleń stron logicznych; brak drugiego znaku oznacza „:”. Jako rozszerzenie GNU można podać więcej niż dwa znaki, natomiast podanie znaku pustego (-d ”) wyłącza dopasowanie sekcji.

STYL jest jednym z:

numerowanie wszystkich wierszy
numerowanie jedynie niepustych wierszy
brak numerowania wierszy
numeruje jedynie wiersze pasujące do podstawowego wyrażenia regularnego ("BRE")

FORMAT jest jednym z:

wyrównanie do lewej, bez początkowych zer
wyrównanie do prawej, bez początkowych zer
wyrównanie do prawej, z zerami na początku

Napisane przez Scotta Bartrama i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/nl
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nl invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4