NL(1) Brukerkommandoer NL(1)

nl - number lines of files

nl [VALG]... [FIL]...

Skriv ut hver FIL til standardutdata, og marker linjenumre.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bruk valgt STIL ved linjenummerering.
Bruk CC for å skille logiske sider.
Bruk STIL for å nummerere bunntekst.
Bruk valgt STIL ved nummerering av overskrifter.
Hvor mye linjenummeret skal økes per linje.
Hvor mange tomme linjer som regnes som én.
-n, --number-format=FORMAT
Sett inn linjenumre i angitt FORMAT.
Ikke tilbakestill linjenumre på logiske sider.
Legg til STRENG etter (mulig) linjenummer.
Første linjenummer per logisk side.
Plasser linjenumre i valgte NUMMERkolonner.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Forvalg er: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC are two delimiter characters used to construct logical page delimiters; a missing second character implies ':'. As a GNU extension one can specify more than two characters, and also specifying the empty string (-d ”) disables section matching.

Følgende STILer er gyldige:

gi alle linjer et nummer
bare gi linjenummer til linjer som ikke er tomme
ikke gi linjer et nummer
gi kun linjenummer til linjer hvis innhold samsvarer med et regulært uttrykk (BRE)

Følgende FORMATer er gyldige:

venstrejustert, uten ledende null
høyrejustert, uten ledende null
høyrejustert, med ledende null

Skrevet av Scott Bartram og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/nl
eller lokalt: info '(coreutils) nl invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2023 GNU coreutils 9.2