NL(1) Användarkommandon NL(1)

nl — numrera rader i filer

nl [FLAGGA]... [FIL]...

Skriv varje FIL till standard ut och lägg till radnummer.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd STIL för att numrera rader i kroppen.
Använd CC som avgränsare för logiska sidor.
Använd STIL för att numrera rader i foten.
Använd STIL för att numrera rader i huvud.
Öka radnummer med ANTAL för varje rad.
Grupp med ANTAL tomma rader räknade som en.
-n, --number-format=FORMAT
Följ FORMAT när radnummer sätts in.
Börja inte om radnummer för varje avsnitt.
Lägg till STRÄNG efter (möjligt) radnummer.
Första radnumret på varje avsnitt.
Använd ANTAL kolumner för radnummer.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Standardflaggor är: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC består av två avgränsningstecken som används för att skapa logiska sidavgränsare, saknas andra tecknet menas ”:”. Som ett GNU-tillägg kan man ange mer än två tecken, och även ange den tomma strången (-d ”) som avaktiverar sektionsmatchning.

STIL är en av:

numrera alla rader
numrera endast icketomma rader
numrera inga rader
numrera endast rader som stämmer med det grundläggande reguljära uttrycket, GRU

FORMAT är en av:

vänsterjusterat, inga inledande nollor
högerjusterad, inga inledande nollor
högerjusterat, inledande nollor

Skrivet av Scott Bartram och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/nl
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nl invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4