nice(2) System Calls Manual nice(2)

nice - schimbă prioritatea procesului

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int nice(int inc);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

nice():

    _XOPEN_SOURCE
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

nice() adaugă inc la valoarea „nice” pentru firul care face apelul. (O valoare „nice” mai mare înseamnă o prioritate mai mică).

Intervalul de variație al valorii „nice” este de la +19 (prioritate scăzută) la -20 (prioritate ridicată). Încercările de a stabili o valoare „nice” în afara intervalului sunt limitate la acest interval.

În mod tradițional, numai un proces privilegiat putea să reducă valoarea „nice” (adică să stabilească o prioritate mai mare). Cu toate acestea, începând cu Linux 2.6.12, un proces neprivilegiat poate scădea valoarea „nice” a unui proces țintă care are o limită flexibilă RLIMIT_NICE adecvată; pentru detalii, consultați getrlimit(2).

În caz de reușită, se returnează noua valoare „nice” (a se vedea NOTA de mai jos). În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Un apel reușit poate returna în mod legitim -1. Pentru a detecta o eroare, stabiliți errno la 0 înainte de apel și verificați dacă este diferită de zero după ce nice() returnează -1.

Procesul apelant a încercat să își mărească prioritatea prin furnizarea unui inc negativ, dar nu are privilegii suficiente. În Linux, este necesară capacitatea CAP_SYS_NICE; (consultați însă discuția despre limita de resurse RLIMIT_NICE în setrlimit(2).)

POSIX.1 specifică faptul că nice() ar trebui să returneze noua valoare „nice”. Cu toate acestea, apelul de sistem Linux brut returnează 0 în caz de succes. De asemenea, funcția de învăluire nice() furnizată în glibc 2.2.3 și versiunile anterioare returnează 0 în caz de succes.

Începând cu glibc 2.2.4, funcția învăluitoare nice() furnizată de glibc asigură conformitatea cu POSIX.1 prin apelarea getpriority(2) pentru a obține noua valoare „nice”, care este apoi returnată apelantului.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

Pentru mai multe detalii cu privire la această valoare „nice”, a se vedea sched(7).

Notă: adăugarea caracteristicii „autogroup” în Linux 2.6.38 înseamnă că valoarea de curtoazie „nice” nu mai are efectul său tradițional în multe situații. Pentru detalii, a se vedea sched(7).

nice(1), renice(1), fork(2), getpriority(2), getrlimit(2), setpriority(2), capabilities(7), sched(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06