mkdtemp(3) Library Functions Manual mkdtemp(3)

mkdtemp - creează un director temporar unic

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
char *mkdtemp(char *șablon);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

mkdtemp():

    /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc 2.19 și versiunile anterioare: */ _BSD_SOURCE
        || /* Începând cu glibc 2.10: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

Funcția mkdtemp() generează un director temporar cu nume unic din șablon. Ultimele șase caractere din șablon trebuie să fie XXXXXX, iar acestea sunt înlocuite cu un șir de caractere care face ca numele directorului să fie unic. Directorul este apoi creat cu permisiunile 0700. Deoarece va fi modificat, șablon nu trebuie să fie o constantă de șiruri de caractere, ci trebuie să fie declarat ca o matrice de caractere.

Funcția mkdtemp() returnează un indicator la șirul de șablon modificat în caz de succes și NULL în caz de eșec, caz în care errno este configurată pentru a indica eroarea.

Ultimele șase caractere din șablon nu au fost XXXXXX. Acum șablon este neschimbat.

A se vedea, de asemenea, mkdir(2) pentru alte valori posibile pentru errno.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
mkdtemp() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.1.91. NetBSD 1.4. POSIX.1-2008.

mktemp(1), mkdir(2), mkstemp(3), mktemp(3), tempnam(3), tmpfile(3), tmpnam(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06