tmpfile(3) Library Functions Manual tmpfile(3)

tmpfile - creează un fișier temporar

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
FILE *tmpfile(void);

Funcția tmpfile() deschide un fișier temporar unic în modul binar de citire/scriere (w+b). Fișierul va fi șters automat la închiderea acestuia sau la terminarea programului.

Funcția tmpfile() returnează un descriptor de flux sau NULL dacă nu poate fi generat un nume de fișier unic sau dacă fișierul unic nu poate fi deschis. În acest din urmă caz, errno este configurată pentru a indica eroarea.

Permisiune de căutare refuzată pentru directorul din prefixul rutei fișierului.
Nu se poate genera un nume de fișier unic.
Apelul a fost întrerupt de un semnal; a se vedea signal(7).
Limita per proces a numărului de descriptori de fișiere deschise a fost atinsă.
Limita la nivel de sistem a numărului total de fișiere deschise a fost atinsă.
Nu era loc în director pentru a adăuga noul nume de fișier.
Sistem de fișiere numai-pentru-citire.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
tmpfile() Siguranța firelor MT-Safe

Standardul nu specifică directorul pe care îl va utiliza tmpfile(). glibc va încerca prefixul de rută P_tmpdir definit în <stdio.h>, iar dacă nu reușește, atunci directorul /tmp.

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD, SUSv2.

POSIX.1-2001 specifică: un mesaj de eroare poate fi scris la stdout (ieșirea standard) dacă fluxul nu poate fi deschis.

exit(3), mkstemp(3), mktemp(3), tempnam(3), tmpnam(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06