lsusb(8) Linuksowe narzędzia USB lsusb(8)

lsusb - wypisuje urządzenia USB

lsusb [ opcje ]

lsusb jest narzędziem do wyświetlania informacji o systemowych szynach USB i podłączonych do nich urządzeniach.

-v, --verbose
Tells lsusb to be verbose and display detailed information about the devices shown. This includes configuration descriptors for the device's current speed. Class descriptors will be shown, when available, for USB device classes including hub, audio, HID, communications, and chipcard. Can be used with the t option.
-s [[szyna]:][numer-urządzenia]
Pokazuje jedynie urządzenia z określonej szyny lub o podanym numerze-urządzenia. Oba identyfikatory są liczbami dziesiętnymi i można je pominąć.
-d [dostawca]:[produkt]
Pokazuje jedynie urządzenia o określonym identyfikatorze dostawcy i produktu. Obie wartości są liczbami szesnastkowymi.
-D urządzenie
Nie przeszukuje katalogu /dev/bus/usb, lecz wyświetla informacje o urządzeniu jedynie z podanego pliku urządzenia. Plik urządzenia powinien być czymś w rodzaju /dev/bus/usb/001/001. Ta opcja wyświetla szczegółowe informacje, podobnie jak -v i z tego powodu wymaga uprawnień administracyjnych.
-t, --tree
Tells lsusb to dump the physical USB device hierarchy as a tree. Verbosity can be increased twice with v option.
-V, --version
Wypisuje informacje o wersji na standardowe wyjście i kończy się z powodzeniem.

Jeśli nie odnaleziono podanego urządzenia, zwracana jest wartość niezerowa.

lspci(8), usbview(8).

Thomas Sailer, <sailer@ife.ee.ethz.ch>.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 lutego 2019 r usbutils-013