LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

lrf2lrs - lrf2lrs
lrf2lrs book.lrf

Convert an LRF file into an LRS (XML UTF-8 encoded) file

Alati kui edastad programmile lrf2lrs tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

--dont-output-resources
Do not save embedded image and font files to disk
--help, -h
näita seda veateadet ja välju
--output, -o
Output LRS file
--verbose
Ole jutukam
--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

Kovid Goyal

Kovid Goyal
September 10, 2021 5.27.0