LOCALECTL(1) localectl LOCALECTL(1)

localectl - controlează configurația regională a sistemului și a aranjamentului tastaturii

localectl [OPȚIUNI...] {COMANDA}

localectl poate fi utilizat pentru a interoga și a modifica configurația regională a sistemului și configurația aranjamentului tastaturii. Acesta comunică cu systemd-localed(8) pentru a modifica fișiere precum /etc/locale.conf și /etc/vconsole.conf.

Configurația regională a sistemului controlează parametrii de limbă ai serviciilor de sistem și ai interfeței de utilizare înainte ca utilizatorul să se autentifice, cum ar fi managerul de afișare, precum și configurația implicită pentru utilizatori după autentificare.

Parametrii de tastatură controlează dispunerea tastaturii utilizate în consola de text și în interfața grafică înainte ca utilizatorul să se autentifice, cum ar fi managerul de afișare, precum și configurația implicită pentru utilizatori după autentificare.

Rețineți că modificările efectuate cu ajutorul acestui instrument ar putea necesita reconstruirea initrd pentru a intra în vigoare în timpul unei inițieri primare a sistemului. Initrd-ul nu este reconstruit automat de «localectl», această sarcină trebuie efectuată manual, de obicei folosind un instrument precum dracut(8).

Rețineți că systemd-firstboot(1) poate fi utilizat pentru a inițializa configurația regională a sistemului pentru imaginile de sistem montate (dar nu și pornite).

Următoarele comenzi sunt înțelese:

status

Afișează valorile actuale ale configurației regionale a sistemului și ale aranjamentului de tastatură. Dacă nu este specificată nicio comandă, aceasta este valoarea implicită.

Adăugată în versiunea 195.

set-locale REGIUNEA, set-locale VARIABILA=PARAMETRU_REGIONAL...

Stabilește configurația regională a sistemului. Aceasta acceptă o singură regiune, cum ar fi „en_US.UTF-8”, sau acceptă una sau mai multe atribuiri de parametri regionali, cum ar fi „LANG=de_DE.utf8”, „LC_MESSAGES=en_GB.utf8” și așa mai departe. În cazul în care este furnizată o variabilă regională fără nume de variabilă, atunci se va stabili variabila regională „LANG=”. A se vedea locale(7) pentru detalii privind parametrii disponibili și semnificațiile acestora. Folosiți list-locales pentru o listă de locale disponibile (a se vedea mai jos).

Adăugată în versiunea 195.

list-locales

Listează localitățile disponibile, utile pentru configurarea cu set-locale.

Adăugată în versiunea 195.

set-keymap ARANJAMENT [ARANJAMENT_ADIȚIONAL]

Stabilește aranjamentul tastaturii de sistem pentru consolă și X11. Aceasta acceptă un nume de aranjament (cum ar fi „de” sau „us”) și, eventual, un al doilea nume pentru a defini un aranjament alternativ de tastatură. Cu excepția cazului în care se trece --no-convert, configurația selectată este, de asemenea, aplicată de asemenea ca aranjament de tastatură de sistem implicit al X11, după ce este convertită în cel mai apropiat aranjament de tastatură X11 corespunzător. Folosiți list-keymaps pentru o listă a aranjamentelor de tastatură disponibile (a se vedea mai jos).

Adăugată în versiunea 195.

list-keymaps

Afișează lista aranjamentelor de tastatură disponibile pentru consolă, utilă pentru configurarea cu set-keymap.

Adăugată în versiunea 195.

set-x11-keymap ARANJAMENT [MODEL [VARIANTĂ [OPȚIUNI]]]

Stabilește aranjamentul implicit al tastaturii de sistem pentru X11 și consola virtuală&. Aceasta primește un nume de aranjament al tastaturii (cum ar fi „de” sau „us”) și, eventual, un model, o variantă și opțiuni, a se vedea kbd(4) pentru detalii. Cu excepția cazului în care se pasează --no-convert, configurația selectată este aplicată și ca aranjament de tastatură a consolei de sistem, după ce este convertită în cel mai apropiat aranjament de tastatură a consolei.

Adăugată în versiunea 195.

list-x11-keymap-models, list-x11-keymap-layouts, list-x11-keymap-variants [ARANJAMENT], list-x11-keymap-options

Listează modelele de tastatură X11 disponibile, aranjamente, variante și opțiuni, utile pentru configurarea cu set-keymap. Comanda list-x11-keymap-variants acceptă opțional un parametru de aranjament pentru a limita rezultatul la variantele adecvate pentru aranjamentul specificat.

Adăugată în versiunea 201.

Următoarele opțiuni sunt înțelese:

--no-ask-password

Nu solicită autentificarea utilizatorului pentru operații privilegiate.

Adăugată în versiunea 195.

--no-convert

Dacă se invocă set-keymap sau set-x11-keymap și este trecută această opțiune, atunci aranjamentul de tastatură nu va fi convertit de la consolă la X11, respectiv de la X11 la consolă.

Adăugată în versiunea 195.

-H, --host=

Executați operația de la distanță. Specificați un nume de gazdă sau un nume de utilizator și un nume de gazdă separate prin „@”, pentru a vă conecta. Numele de gazdă poate fi opțional sufixat de un port pe care ascultă ssh, separat prin „:”, și apoi de un nume de container, separat prin „/”, care se conectează direct la un container specific de pe gazda specificată. Aceasta va folosi SSH pentru a comunica cu instanța managerului mașinii la distanță. Numele containerelor pot fi enumerate cu machinectl -H HOST. Puneți adresele IPv6 în paranteze drepte.

-M, --machine=

Executarea operației pe un container local. Specificați un nume de container la care să vă conectați, prefixat opțional de un nume de utilizator cu care să vă conectați și de un caracter de separare „@”. Dacă șirul special „.host” este utilizat în locul numelui containerului, se realizează o conexiune la sistemul local (ceea ce este util pentru a se conecta la un anumit utilizator «user bus»: „--user --machine=lennart@.host”). Dacă nu se folosește sintaxa „@”, conexiunea se face ca utilizator root. În cazul în care se utilizează sintaxa „@”, fie partea stângă, fie partea dreaptă poate fi omisă (dar nu ambele), caz în care numele de utilizator local și „.host” sunt implicite.

-h, --help

Afișează acest mesaj de ajutor și iese.

--version

Afișează informațiile despre versiune și iese.

--no-pager

Nu canalizează (pipe) ieșirea către un paginator.

În caz de succes, se returnează 0, iar în caz contrar se returnează un cod de eșec diferit de zero..

$SYSTEMD_LOG_LEVEL

Nivelul maxim de jurnalizare a mesajelor emise (mesajele cu un nivel de jurnalizare mai mare, adică cele mai puțin importante, vor fi suprimate). Fie unul dintre (în ordinea descrescătoare a importanței) emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug, fie un număr întreg în intervalul 0...7. Consultați syslog(3) pentru mai multe informații.

$SYSTEMD_LOG_COLOR

Un boolean. Dacă este adevărat „true”, mesajele scrise pe tty vor fi colorate în funcție de prioritate.

Această configurare este utilă numai atunci când mesajele sunt scrise direct în terminal, deoarece journalctl(1) și alte instrumente care afișează jurnalele vor colora mesajele în funcție de nivelul de jurnalizare.

$SYSTEMD_LOG_TIME

Un boolean. Dacă este adevărat „true”, mesajele din jurnalul consolei vor fi prefixate cu un marcaj de timp.

Această configurare este utilă numai atunci când mesajele sunt scrise direct în terminal sau într-un fișier, deoarece journalctl(1) și alte instrumente care afișează jurnalele vor atașa singure marcajele de timp pe baza metadatelor de intrare.

$SYSTEMD_LOG_LOCATION

Un boolean. Dacă este adevărat „true”, mesajele vor fi prefixate cu un nume de fișier și un număr de linie din codul sursă de unde provine mesajul.

Rețineți că, oricum, locația jurnalului este adesea atașată ca metadate la intrările din jurnal. Includerea acesteia direct în textul mesajului poate fi totuși convenabilă pentru depanarea programelor.

$SYSTEMD_LOG_TID

Un boolean. Dacă este adevărat „true”, mesajele vor fi prefixate cu identificatorul numeric curent al firului de execuție (TID).

Rețineți că aceste informații sunt atașate oricum ca metadate la intrările din jurnal&. Includerea acestora direct în textul mesajului poate fi totuși convenabilă pentru depanarea programelor.

$SYSTEMD_LOG_TARGET

Destinația pentru mesajele de jurnal. Una dintre următoarele opțiuni: console (jurnal către tty-ul atașat), console-prefixed (jurnal către tty-ul atașat, dar cu prefixe care codifică nivelul de jurnal și „facilitatea”, a se vedea syslog(3), kmsg (jurnal către memoria tampon circulară de jurnal din nucleu), journal (jurnal în jurnal), journal-or-kmsg (jurnal în jurnal dacă este disponibil, iar în caz contrar în kmsg), auto (determină automat ținta de jurnal corespunzătoare, implicit), null (dezactivează ieșirea de jurnal).

$SYSTEMD_LOG_RATELIMIT_KMSG

Dacă să se limiteze „ratelimit” (viteza limită) a kmsg sau nu. Preia un boolean. Valoarea implicită este „true”. Dacă este dezactivată, systemd nu va limita viteza mesajelor scrise în kmsg.

$SYSTEMD_PAGER

Paginatorul care trebuie utilizat atunci când nu este dată opțiunea --no-pager; înlocuiește variabila $PAGER. Dacă nici $SYSTEMD_PAGER și nici $PAGER nu sunt configurate, se încearcă pe rând un set de implementări de paginator bine cunoscute, inclusiv less(1) și more(1), până când se găsește una. În cazul în care nu se descoperă nici o implementare de paginator, nu se invocă nici un paginator. Configurarea acestei variabile de mediu la un șir de caractere gol sau la valoarea "cat" este echivalentă cu pasarea opțiunii --no-pager.

Notă: dacă $SYSTEMD_PAGERSECURE nu este configurată, $SYSTEMD_PAGER (precum și $PAGER) va fi ignorată în mod silențios.

$SYSTEMD_LESS

Ignoră opțiunile transmise către less (implicit „FRSXMK”).

Utilizatorii ar putea dori să modifice în special două opțiuni:

K

Această opțiune indică paginatorului să iasă imediat când este apăsată combinația de taste Ctrl+C. Pentru a permite lui less să gestioneze Ctrl+C el însuși, pentru a comuta înapoi la promptul de comandă al paginatorului, dezactivați această opțiune.

În cazul în care valoarea lui $SYSTEMD_LESS nu include „K”, iar paginatorul care este invocat este less, Ctrl+C va fi ignorat de executabil și trebuie să fie gestionat de către paginator.

X

Această opțiune solicită paginatorului să nu trimită șiruri de inițializare și de anulare a inițializării „termcap” către terminal. Este definită în mod implicit pentru a permite ca ieșirea comenzilor să rămână vizibilă în terminal chiar și după ce paginatorul iese. Cu toate acestea, acest lucru împiedică anumite funcționalități ale paginatorului să funcționeze, în special ieșirea paginată nu poate fi derulată cu ajutorul mouse-ului.

A se vedea less(1) pentru mai multe informații.

$SYSTEMD_LESSCHARSET

Ignoră setul de caractere transmis către less (în mod implicit „utf-8”, dacă terminalul de invocare se determină a fi compatibil UTF-8).

$SYSTEMD_PAGERSECURE

Primește un argument boolean. Când este „true” (adevărat), este activat modul „securizat” al paginatorului; dacă este „false” (fals), este dezactivat. Dacă $SYSTEMD_PAGERSECURE nu este deloc configurată, modul securizat este activat în cazul în care UID-ul efectiv nu este același cu cel al proprietarului sesiunii de conectare, a se vedea geteuid(2) și sd_pid_get_owner_uid(3). În modul securizat, LESSSECURE=1 va fi configurată atunci când se invocă paginatorul, iar paginatorul va dezactiva comenzile care deschid sau creează fișiere noi sau care pornesc subprocese noi. Atunci când $SYSTEMD_PAGERSECURE nu este deloc configurată, paginatoarele despre care nu se știe că implementează modul securizat nu vor fi utilizate (în prezent, numai less(1) implementează modul securizat).

Notă: atunci când comenzile sunt invocate cu privilegii ridicate, de exemplu, cu sudo(8) sau pkexec(1), trebuie avut grijă să se asigure că nu sunt activate caracteristici interactive neintenționat&. Modul „securizat” pentru paginator poate fi activat în mod automat, după cum se descrie mai sus. Configurarea SYSTEMD_PAGERSECURE=0 sau neeliminarea acestei variabile din mediul moștenit permite utilizatorului să invoce comenzi arbitrare. Rețineți că, pentru ca variabilele $SYSTEMD_PAGER sau $PAGER să fie onorate, $SYSTEMD_PAGERSECURE trebuie să fie configurată și ea. Ar putea fi rezonabil să se dezactiveze complet paginatorul folosind --no-pager în loc.

$SYSTEMD_COLORS

Primește un argument boolean. Când este „true” (adevărat), systemd și utilitățile aferente vor folosi culori în rezultatul lor, în caz contrar rezultatul va fi monocrom. În plus, variabila poate lua una dintre următoarele valori speciale: „16”, „256” pentru a restricționa utilizarea culorilor la baza 16 sau 256 de culori ANSI, respectiv. Acest lucru poate fi specificat pentru a anula decizia automată bazată pe $TERM și la care este conectată consola.

$SYSTEMD_URLIFY

Valoarea trebuie să fie un boolean. Controlează dacă trebuie să se genereze legături pe care se poate face clic în emulatoarele de terminal care acceptă acest lucru. Acest lucru poate fi specificat pentru a anula decizia pe care systemd o ia pe baza $TERM și a altor condiții.

systemd(1), locale(7), locale.conf(5), vconsole.conf(5), loadkeys(1), kbd(4), The XKB Configuration Guide[1], systemctl(1), systemd-localed.service(8), systemd-firstboot(1), dracut(8)

1.
Ghidul de configurare al XKB

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

systemd 255