locale(5) File Formats Manual locale(5)

locale - descrie un fișier de definiții regionale

Fișierul de definiții regionale conține toate informațiile de care are nevoie comanda localedef(1) pentru a-l converti în baza de date de configurație regională binară.

Fișierele de definiții sunt alcătuite din secțiuni care descriu fiecare în detaliu o categorie de configurație regională. A se vedea locale(7) pentru detalii suplimentare privind aceste categorii.

Fișierul de definiții regionale începe cu un antet care poate fi format din următoarele cuvinte cheie:

este urmat de un caracter care trebuie utilizat drept caracter de eludare pentru restul fișierului pentru a marca caracterele care trebuie interpretate într-un mod special. În mod implicit, este vorba de bara oblică inversă (\).
este urmat de un caracter care va fi folosit drept caracter de comentariu pentru restul fișierului. În mod implicit, acesta este semnul numeric (#).

Definiția regională are o parte pentru fiecare categorie regională. Fiecare parte poate fi copiată de la o altă categorie din configurația regională existentă sau poate fi definită de la zero. În cazul în care categoria trebuie copiată, singurul cuvânt cheie valabil în definiție este copy urmat de numele categoriei configurației regionale între ghilimele duble care trebuie copiată. Excepțiile pentru această regulă sunt LC_COLLATE și LC_CTYPE, unde o declarație copy poate fi urmată de reguli specifice categoriei configurației regionale și de suprascrieri selectate.

Atunci când se definește un parametru regional sau o categorie de la zero, un fișier existent de definire a parametrilor regionali furnizat de sistem trebuie utilizat ca referință pentru a respecta convențiile comune glibc.

Următoarele secțiuni de categorie sunt definite de POSIX:

LC_CTYPE
LC_COLLATE
LC_MESSAGES
LC_MONETARY
LC_NUMERIC
LC_TIME

În plus, începând cu glibc 2.2, biblioteca GNU C suportă următoarele categorii nestandardizate:

LC_ADDRESS
LC_IDENTIFICATION
LC_MEASUREMENT
LC_NAME
LC_PAPER
LC_TELEPHONE

A se vedea locale(7) pentru o descriere mai detaliată a fiecărei categorii.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_ADDRESS în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de un șir de caractere care conține descriptori de câmp care definesc formatul utilizat pentru adresele poștale în regiunea respectivă. Sunt recunoscuți următorii descriptori de câmp:
%n
Numele persoanei, eventual construit cu ajutorul cuvântului cheie LC_NAME name_fmt (începând cu glibc 2.24).
%a
Reprezintă o persoană sau o organizație.
%f
Numele firmei.
%d
Numele departamentului.
%b
Numele clădirii.
%s
Numele străzii sau al blocului (de exemplu, în Japonia).
%h
Numărul casei sau denumirea acesteia.
%N
Introduce un sfârșit de linie dacă valoarea descriptorului anterior nu a fost un șir gol; în caz contrar, ignoră.
%t
Introduce un spațiu dacă valoarea descriptorului anterior nu a fost un șir gol; în caz contrar, ignoră.
%r
Numărul camerei, denumirea ușii.
%e
Numărul etajului.
%C
Denumirea țării, din cuvântul cheie country_post.
%l
Districtul local din cadrul orașului sau al localității ( începând cu glibc 2.24).
%z
Codul poștal.
%T
Orașul, localitatea.
%S
Statul, provincia sau prefectura.
%c
Țara, așa cum reiese din înregistrarea datelor.

Fiecare descriptor de câmp poate avea un 'R' după '%' pentru a specifica faptul că informațiile sunt preluate dintr-un șir de versiuni latinizate ale entității.

urmat de numele țării în limba în care este redactat documentul curent (de exemplu, „România” pentru parametrul regional ro_RO).
urmat de abrevierea țării (a se vedea CERT_MAILCODES).
urmat de abrevierea din două litere a țării (ISO 3166).
urmat de abrevierea din trei litere a țării (ISO 3166).
urmat de codul numeric al țării (ISO 3166).
urmat de codul de țară al plăcuței de înmatriculare internaționale.
urmat de codul ISBN (pentru cărți).
urmat de numele limbii în limba documentului curent.
urmat de abrevierea din două litere a limbii (ISO 639).
urmat de abrevierea din trei litere a limbii (ISO 639-2/T).
urmat de abrevierea din trei litere a limbii pentru uzul bibliotecii (ISO 639-2/B). În general, aplicațiile ar trebui să prefere lang_term în locul lui lang_lib.

Definiția LC_ADDRESS se încheie cu șirul END LC_ADDRESS.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_CTYPE în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de o listă de litere în majusculă. Literele de la A până la Z sunt incluse automat. Caracterele definite de asemenea ca cntrl, digit, punct sau space nu sunt permise.
urmat de o listă de litere în minusculă. Literele de la a până la z sunt incluse automat. Caracterele definite de asemenea ca cntrl, digit, punct sau space nu sunt permise.
urmat de o listă de litere. Toate caracterele specificate fie ca upper (majuscule), fie ca lower (minuscule) sunt incluse automat. Caracterele definite de asemenea ca cntrl, digit, punct sau space nu sunt permise.
urmat de caracterele clasificate ca cifre numerice. Sunt permise numai cifrele de la 0 la 9. Acestea sunt incluse în mod implicit în această clasă.
urmat de o listă de caractere definite ca fiind caractere de spațiu alb. Caracterele specificate și ca upper, lower, alfa, digit, graf sau xdigit nu sunt permise. Caracterele <space>, <form-feed>, <newline>, <carriage-return>, <tab>, și <vertical-tab> sunt incluse automat.
urmat de o listă de caractere de control. Caracterele specificate și ca upper, lower, alpha, digit, punct, graph, print, sau xdigit nu sunt permise.
urmat de o listă de caractere de punctuație. Caracterele specificate de asemenea ca upper, lower, alpha, digit, cntrl, xdigit sau caracterul <space> nu sunt permise.
urmat de o listă de caractere imprimabile, care nu include caracterul <space>. Caracterele definite ca upper, lower, alpha, digit, xdigit și punct sunt incluse automat. Caracterele definite de asemenea ca cntrl nu sunt permise.
urmat de o listă de caractere imprimabile, inclusiv caracterul <space>. Caracterele definite ca upper, lower, alpha, digit, xdigit, punct și caracterul <space> sunt incluse automat. Caracterele definite de asemenea ca cntrl nu sunt permise.
urmat de o listă de caractere clasificate ca cifre hexazecimale. Cifrele zecimale trebuie să fie incluse, urmate de unul sau mai multe seturi de șase caractere în ordine crescătoare. Următoarele caractere sunt incluse în mod implicit: de la 0 la 9, de la a la f, de la A la F.
urmat de o listă de caractere clasificate ca blank. Caracterele <space> și <tab> sunt incluse automat.
urmată de o listă de nume de clase de caractere specifice regiunii, care urmează să fie definite în parametrii regionali.
urmat de o listă de corespondențe de la litere minuscule la majuscule. Fiecare corespondență este o pereche de litere minuscule și majuscule, separate prin , și închise între paranteze.
urmată de o listă de corespondențe de la majuscule la minuscule. Dacă cuvântul cheie tolower nu este prezent, se utilizează inversul listei de toupper.
urmat de o listă de perechi de corespondență de caractere și litere care urmează să fie utilizate în titluri (rubrici).
urmat de o definiție a clasei de caractere specifice regiunii, care începe cu numele clasei urmat de caracterele care aparțin clasei.
urmat de o listă de nume de corespondență de caractere specifice regiunii, care urmează să fie definite în parametrii regionali.
urmat de o listă de cifre de ieșire alternative pentru regiune.
urmat de o listă de perechi de corespondență a cifrelor alternative și a separatorilor pentru cifrele de intrare pentru regiune.
urmat de o listă de perechi de perechi de separatori alternativi de ieșire pentru regiune.
marchează începutul secțiunii privind regulile de transliterare. Secțiunea poate conține cuvântul cheie include la început, urmat de reguli specifice regiunii și de suprascrieri. Orice regulă specificată în fișierul de parametri regionali va anula orice regulă copiată sau inclusă din alte fișiere. În cazul în care există definiții duble ale regulilor în fișierul de parametri regionali, se utilizează numai prima regulă.
O regulă de transliterare constă dintr-un caracter care urmează să fie transliterat, urmat de o listă de obiective de transliterare separate prin punct și virgulă. Se utilizează prima țintă care poate fi prezentată în setul de caractere țintă, iar dacă niciuna dintre ele nu poate fi utilizată, se va folosi în schimb caracterul default_missing.
în secțiunea regulilor de transliterare se include un fișier de reguli de transliterare (și, opțional, un fișier de corespondență a repertoriului).
în secțiunea reguli de transliterare se definește caracterul implicit care urmează să fie utilizat pentru transliterare atunci când niciuna dintre ținte nu poate fi prezentată în setul de caractere țintă.
marchează sfârșitul regulilor de transliterare.

Definiția LC_CTYPE se încheie cu șirul END LC_CTYPE.

Rețineți că glibc nu suportă toate opțiunile definite de POSIX, ci doar opțiunile descrise mai jos (începând cu glibc 2.23).

Definiția începe cu șirul de caractere LC_COLLATE în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de numărul care reprezintă nivelurile de colaționare utilizate. Acest cuvânt cheie este recunoscut, dar ignorat de glibc.
urmat de definiția unui simbol al unui element de colaționare care reprezintă un element de colaționare cu mai multe caractere.
urmat de definiția unui simbol de colaționare care poate fi utilizat în declarațiile de ordine de colaționare.
urmat de ȘIR pentru a fi evaluat într-o construcție ifdef ȘIR / else / endif.
urmat de o redefinire a unei reguli de colaționare.
marchează sfârșitul redefinirii unei reguli de colaționare.
urmat de un nume de script pentru a reordona scripturile enumerate.
marchează sfârșitul reordonării secțiunilor.
urmat de o declarație a unui script.
urmat de un simbol de grupare pentru a fi echivalent cu un alt simbol de grupare definit.

Definiția regulii de colaționare începe cu o linie:

urmat de o listă de cuvinte cheie alese dintre forward, backward sau position. Definiția ordinului constă în linii care descriu ordinea de colaționare și se încheie cu cuvântul cheie order_end.

Definiția LC_COLLATE se încheie cu șirul END LC_COLLATE.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_IDENTIFICATION în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de titlul documentului parametrilor regionali (de exemplu, „Limba maori pentru Noua Zeelandă”).
urmat de numele organizației care menține acest document.
urmat de adresa organizației care menține acest document.
urmat de numele persoanei de contact din cadrul organizației care păstrează acest document.
urmat de adresa de e-mail a persoanei sau a organizației care păstrează acest document.
urmat de numărul de telefon (în format internațional) al organizației care gestionează acest document. Începând cu glibc 2.24, acest cuvânt cheie este depreciat în favoarea altor metode de contact.
urmat de numărul de fax (în format internațional) al organizației care gestionează acest document. Începând cu glibc 2.24, acest cuvânt cheie este depreciat în favoarea altor metode de contact.
vom Namen der Sprache gefolgt, auf die sich dieses Dokument bezieht.
urmat de numele țării/zonei geografice la care se aplică prezentul document.
urmat de o descriere a publicului căruia îi este destinat acest document.
urmat de o descriere a oricărei aplicații speciale pentru care este destinat prezentul document.
urmat de numele scurt al furnizorului sursei acestui document.
urmat de numărul de revizuire al acestui document.
urmată de data revizuirii acestui document.

În plus, pentru fiecare dintre categoriile definite de document, trebuie să existe o linie care să înceapă cu cuvântul cheie category, urmată de:

(1)
un șir de caractere care identifică definiția acestei categorii de parametri regionali,
(2)
un punct și virgulă, și
(3)
unul dintre identificatorii LC_*.

Definiția LC_IDENTIFICATION se încheie cu șirul END LC_IDENTIFICATION.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_MESSAGES în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de o expresie regulată care descrie posibilele răspunsuri afirmative.
urmat de o expresie regulată care descrie posibilele răspunsuri negative.
urmat de șirul de ieșire corespunzător lui „da”.
urmat de șirul de ieșire corespunzător lui „nu”.

Definiția LC_MESSAGES se încheie cu șirul END LC_MESSAGES.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_MEASUREMENT în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de un număr care identifică etalonul utilizat pentru măsurare. Sunt recunoscute următoarele valori:
1
Metric.
2
Unități de măsură din SUA.

Definiția LC_MEASUREMENT se încheie cu șirul END LC_MEASUREMENT.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_MONETARY în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de simbolul-i internațional al monedei naționale. Acesta trebuie să fie un șir de 4 caractere care să conțină simbolul internațional al monedei, astfel cum este definit de standardul ISO 4217 (trei caractere), urmat de un separator.
urmat de simbolul-local monedei naționale.
urmat de șirul de un singur caracter care va fi utilizat ca delimitator zecimal la formatarea cantităților monetare.
urmat de șirul de un singur caracter care va fi utilizat ca separator de grup la formatarea cantităților monetare.
urmat de o secvență de numere întregi separate prin punct și virgulă care descriu formatarea cantităților monetare. Pentru detalii, a se vedea grouping de mai jos.
urmat de un șir de caractere care este utilizat pentru a indica un semn pozitiv pentru cantitățile monetare.
urmat de un șir de caractere care este utilizat pentru a indica un semn negativ pentru cantitățile monetare.
urmat de numărul de cifre fracționare care trebuie utilizate la formatarea cu int_curr_symbol.
urmat de numărul de cifre fracționare care trebuie utilizate la formatarea cu currency_symbol.
urmat de un număr întreg care indică plasarea lui currency_symbol pentru o cantitate monetară formatată nenegativă:
0
simbolul succede valorii.
1
simbolul precede valoarea.
urmat de un număr întreg care indică separarea dintre currency_symbol, șirul de semne și valoarea pentru o cantitate monetară formatată nenegativă. Sunt recunoscute următoarele valori:
0
Fără spațiu între simbolul monetar și valoare.
1
În cazul în care simbolul monetar și șirul de semne sunt adiacente, un spațiu le separă de valoare; în caz contrar, un spațiu separă simbolul monetar de valoare.
2
În cazul în care simbolul monetar și șirul de semne sunt adiacente, un spațiu le separă de valoare; în caz contrar, un spațiu separă șirul de semne de valoare.
urmat de un număr întreg care indică plasarea lui currency_symbol pentru o cantitate monetară formatată negativ. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_cs_precedes.
urmat de un număr întreg care indică separarea dintre currency_symbol, șirul de semne și valoarea pentru o cantitate monetară formatată negativ. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sep_by_space.
urmat de un număr întreg care indică locul în care trebuie plasat positive_sign (semnul pozitiv) pentru o cantitate monetară nenegativă:
0
Parantezele încadrează cantitatea și simbolul currency_symbol sau int_curr_simbol.
1
Șirul de semne precede cantitatea și currency_symbol sau int_curr_symbol.
2
Șirul de semne succede cantitatea și currency_symbol sau int_curr_symbol.
3
Șirul de semne precede currency_symbol sau int_curr_symbol.
4
Șirul de semne succede currency_symbol sau int_curr_symbol.
urmat de un număr întreg care indică unde trebuie plasat negative_sign pentru o cantitate monetară negativă. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sign_posn.
urmat de un număr întreg care indică plasarea lui int_curr_simbol pentru o cantitate monetară formatată la nivel internațional, nenegativă. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_cs_precedes.
urmat de un număr întreg care indică plasarea lui int_curr_simbol pentru o cantitate monetară negativă formatată la nivel internațional. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_cs_precedes.
urmat de un număr întreg care indică separarea dintre int_curr_simbol, șirul de semne și valoarea unei cantități monetare formatate internațional nenegativ. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sep_by_space.
urmat de un număr întreg care indică separarea dintre int_curr_simbol, șirul de semne și valoarea pentru o cantitate monetară negativă formatată la nivel internațional. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sep_by_space.
urmat de un număr întreg care indică unde trebuie plasat pozitive_sign pentru o cantitate monetară nenegativă formatată la nivel internațional. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sign_posn.
urmat de un număr întreg care indică locul unde trebuie plasat negative_sign pentru o cantitate monetară negativă formatată la nivel internațional. Sunt recunoscute aceleași valori ca și pentru p_sign_posn.

Definiția LC_MONETARY se încheie cu șirul END LC_MONETARY.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_NAME în prima coloană.

Sunt permise diferite cuvinte cheie, dar numai name_fmt este obligatoriu. Celelalte cuvinte cheie sunt necesare numai dacă există o convenție comună de a utiliza salutul corespunzător în această regiune. Cuvintele cheie permise sunt următoarele:

urmat de un șir de caractere care conține descriptori de câmp care definesc formatul utilizat pentru nume în limba locală. Sunt recunoscuți următorii descriptori de câmp:
%f
Numele de familie.
%F
Numele de familie în majuscule.
%g
Prenumele.
%G
Inițiala prenumelui.
%l
Prenumele cu litere latine.
%o
Diminutivul.
%m
Prenume suplimentar(e).
%M
Inițiala prenumelui suplimentar.
%p
Profesia.
%s
Titlul, cum ar fi „Doctor”.
%S
Titlul abreviat, precum „Dnul.” sau „Dr.”.
%d
Titlul, folosind convențiile culturale actuale (după gen, starea civilă, etc.)
%t
Dacă descriptorul de câmp precedent a avut ca rezultat un șir gol, urmează un șir gol, în caz contrar un caracter de spațiu.
urmat de salutul general pentru orice gen.
urmată de salutul pentru bărbați.
urmat de salutul pentru femeile căsătorite.
urmat de salutul pentru femeile necăsătorite.
urmată de salutul valabil pentru toate femeile.

Definiția LC_NAME se încheie cu șirul END LC_NAME.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_NUMERIC în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de șirul de un singur caracter care va fi utilizat ca delimitator zecimal la formatarea cantităților numerice.
urmat de șirul de un singur caracter care va fi utilizat ca separator de grup la formatarea cantităților numerice.
urmat de o secvență de numere întregi separate prin punct și virgulă care descriu formatarea cantităților numerice.
Fiecare număr întreg specifică numărul de cifre dintr-un grup. Primul număr întreg definește dimensiunea grupului aflat imediat la stânga delimitatorului zecimal. Următoarele numere întregi definesc grupurile care urmează în stânga grupului anterior. În cazul în care ultimul număr întreg nu este -1, atunci dimensiunea grupului anterior (dacă există) este utilizată în mod repetat pentru restul cifrelor. În cazul în care ultimul număr întreg este -1, atunci nu se mai efectuează nicio grupare.

Definiția LC_NUMERIC se încheie cu șirul END LC_NUMERIC.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_PAPER în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

înălțime
urmat de înălțimea, în milimetri, a formatului standard al hârtiei.
urmat de lățimea, în milimetri, a formatului standard al hârtiei.

Definiția LC_PAPER se încheie cu șirul END LC_PAPER.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_TELEPHONE în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de un șir de caractere care conține descriptori de câmp care identifică formatul utilizat pentru a forma numere internaționale. Sunt recunoscuți următorii descriptori de câmp:
%a
Indicativul de zonă fără prefix național (prefixul este adesea „00”).
%A
Indicativul de zonă, inclusiv prefixul național.
%l
Număr local (în interiorul codului de zonă).
%e
Extensie (la numărul local).
%c
Codul țării.
%C
Codul de serviciu al operatorului alternativ utilizat pentru apelarea în străinătate.
%t
Dacă descriptorul de câmp precedent a avut ca rezultat un șir gol, urmează un șir gol, în caz contrar un caracter de spațiu.
urmat de un șir de caractere care conține descriptori de câmp care identifică formatul utilizat pentru a forma numerele naționale. Descriptorii de câmp recunoscuți sunt aceiași ca și pentru tel_int_fmt.
urmat de prefixul utilizat pentru apelarea numerelor de telefon internaționale.
urmat de prefixul utilizat în alte țări pentru a apela această țară.

Definiția LC_TELEPHONE se încheie cu șirul END LC_TELEPHONE.

Definiția începe cu șirul de caractere LC_TIME în prima coloană.

Sunt permise următoarele cuvinte cheie:

urmat de o listă de denumiri prescurtate ale zilelor săptămânii. Lista începe cu prima zi a săptămânii, așa cum este specificată de week (duminică în mod implicit). A se vedea NOTE.
urmat de o listă de denumiri prescurtate ale zilelor săptămânii. Lista începe cu prima zi a săptămânii, așa cum este specificată de week (sâmbătă în mod implicit). A se vedea NOTE.
urmat de o listă cu numele lunilor prescurtate.
urmată de o listă cu numele lunilor.
urmat de formatul corespunzător de dată și oră (pentru sintaxă, a se vedea strftime(3)).
urmat de formatul de dată corespunzător (pentru sintaxă, a se vedea strftime(3)).
urmat de formatul de oră corespunzător (pentru sintaxă, a se vedea strftime(3)).
urmat de reprezentarea corespunzătoare a șirurilor am și pm. Această rubrică trebuie lăsată goală pentru regiunile care nu utilizează convenția AM/PM.
urmat de formatul de timp corespunzător (pentru sintaxă, a se vedea strftime(3)) atunci când se utilizează formatul de ceas 12h. Această rubrică trebuie lăsată goală pentru regiunile care nu utilizează convenția AM/PM.
urmat de șiruri de caractere separate prin punct și virgulă care definesc modul în care sunt numărați și afișați anii pentru fiecare epocă la nivel regional. Fiecare șir are următorul format:

direcție:decalaj: dată_început: dată_sfârșit: nume_eră:format_eră

Câmpurile sunt definite după cum urmează:

Fie +, fie -. + înseamnă că anii mai apropiați de dată_început au numere mai mici decât anii mai apropiați de dată_sfârșit. - înseamnă contrariul.
Numărul anului cel mai apropiat de dată_început din eră, corespunzător descriptorului %Ey (a se vedea strptime(3)).
Începutul erei sub forma aaaa/ll/zz. Anii anteriori anului 1 d.Hr. sunt reprezentați sub formă de numere negative.
Sfârșitul erei sub forma aaaa/ll/zz sau una dintre cele două valori speciale -* sau +*. -* înseamnă că data de sfârșit este începutul timpului. +* înseamnă că data de sfârșit este sfârșitul timpului.
Numele erei care corespunde descriptorului %EC (a se vedea strptime(3)).
Formatul anului în era care corespunde descriptorului %EY (a se vedea strptime(3)).
urmat de formatul datei în notația alternativă a erei, care corespunde descriptorului %Ex (a se vedea strptime(3)).
urmat de formatul orei în notația alternativă a erei, care corespunde descriptorului %EX (a se vedea strptime(3)).
urmat de formatul datei și al orei în notația alternativă a erei, care corespunde descriptorului %Ec (a se vedea strptime(3)).
urmate de cifrele alternative utilizate pentru data și ora din regiunea respectivă.
urmat de o listă de trei valori separate prin punct și virgulă: Numărul de zile dintr-o săptămână (implicit 7), o dată de început a săptămânii (implicit corespunde duminicii) și lungimea minimă a primei săptămâni din an (implicit 4). În ceea ce privește începutul săptămânii, 19971130 se utilizează pentru duminică și 19971201 se utilizează pentru luni. A se vedea NOTE.
urmat de numărul zilei din lista day care trebuie să fie afișată ca prima zi a săptămânii în aplicațiile calendaristice. Valoarea implicită a lui 1 corespunde fie duminicii, fie zilei de luni, în funcție de valoarea celui de-al doilea element din lista week. A se vedea NOTE.
urmat de numărul primei zile lucrătoare din lista day. Valoarea implicită este 2. A se vedea NOTE.
urmat de o valoare numerică care indică direcția de afișare a datelor calendaristice, după cum urmează:
1
De la stânga la dreapta, începând de sus.
2
De sus în jos, începând din stânga.
3
De la dreapta la stânga, începând sus.
urmat de reprezentarea corespunzătoare a datei pentru date(1) (pentru sintaxă, a se vedea strftime(3)).

Definiția LC_TIME se încheie cu șirul END LC_TIME.

/usr/lib/locale/locale-archive
Locația implicită obișnuită a arhivei locale.
/usr/share/i18n/locales
Ruta implicită obișnuită pentru fișierele de definire a configurației regionale.

POSIX.2.

Conform părerii colective a comunității bibliotecii GNU C cu privire la abday, day, week, first_weekday și first_workday la https://sourceware.org/glibc/wiki/Locales se propun următoarele:

Valoarea celui de-al doilea element al listei week specifică baza listelor abday și day.
first_weekday specifică poziția primei zile a săptămânii în listele abday și day.
Din motive de compatibilitate, toate localizările glibc ar trebui să stabilească valoarea celui de-al doilea element al listei week la 19971130 (duminică) și să bazeze listele abday și day în mod corespunzător și să stabilească first_weekday și first_workday la 1 sau 2, în funcție de faptul că săptămâna și săptămâna de lucru încep de fapt duminică sau luni pentru regiunea (localizarea) respectivă.

iconv(1), locale(1), localedef(1), localeconv(3), newlocale(3), setlocale(3), strftime(3), strptime(3), uselocale(3), charmap(5), charsets(7), locale(7), unicode(7), utf-8(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

28 ianuarie 2024 Pagini de manual de Linux 6.06