LINK(1) Användarkommandon LINK(1)

link - call the link function to create a link to a file

link FIL1 FIL2
link FLAGGA

Anropa funktionen link för att skapa en länk som heter FIL2 till en befintlig FIL1.

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Skrivet av Michael Stone.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

link(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/link
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) link invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1