LINK(1) Кориснички команди LINK(1)

ИМЕ

link - call the link function to create a link to a file

СИНОПСИС

link ФАЈЛ1 ФАЈЛ2
link ОПЦИЈА

ОПИС

Call the link function to create a link named FILE2 to an existing FILE1.

прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Michael Stone.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

link(2)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/link
или достапна покално преку: info '(coreutils) link invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Март 2023 GNU coreutils 9.2