intro(1) General Commands Manual intro(1)

intro - Úvod do uživatelských příkazů

Sekce 1 popisuje uživatelské příkazy a nástroje, např. nástroje pro manipulaci se soubory, shelly, kompilátory, webové prohlížeče, prohlížeče a editory obrázků a souborů, atd.

Linux je druh UNIXu a všechny uživatelské příkazy na první pohled pracují v UNIXu stejně jako v Linuxu (a FreeBSD a mnoha dalších UNIX-like systémech).

Linux má GUI (graphical user interfaces; grafické uživatelské rozhraní), kde se dá ukazovat, klikat a přetahovat a snad i něco udělat bez přečtení spousty dokumentace. Tradičním UNIXovým prostředím je CLI (command line interface; příkazová řádka), kde se vypisují příkazy, které říkají počítači, co má dělat. To je rychlejší a účinnější, ale nejprve je nutné zjistit, jaké příkazy jsou k dispozici. Níže je uvedeno nezbytné minimum pro začátek.

In order to start working, you probably first have to open a session by giving your username and password. The program login(1) now starts a shell (command interpreter) for you. In case of a graphical login, you get a screen with menus or icons and a mouse click will start a shell in a window. See also xterm(1).

Příkazy se píší shellu, interpretu příkazů. Ten není zabudovaný, je to jen program a je možné si zvolit jiný shell. Každý má svůj oblíbený. Standardním shellem je sh. Viz též ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1), dash(1), ksh(1), zsh(1).

Typická relace může vypadat takto:


knuth login: aeb
Password: ********
$ date
Tue Aug 6 23:50:44 CEST 2002
$ cal
   August 2002
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
$ ls
bin tel
$ ls -l
total 2
drwxrwxr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
-rw-rw-r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel
$ cat tel
maja  0501-1136285
peter  0136-7399214
$ cp tel tel2
$ ls -l
total 3
drwxr-xr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
-rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel
-rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:53 tel2
$ mv tel tel1
$ ls -l
total 3
drwxr-xr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
-rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel1
-rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:53 tel2
$ diff tel1 tel2
$ rm tel1
$ grep maja tel2
maja  0501-1136285
$

Tady stisknutí CTRL-D relaci ukončilo.

The $ here was the command prompt—it is the shell's way of indicating that it is ready for the next command. The prompt can be customized in lots of ways, and one might include stuff like username, machine name, current directory, time, and so on. An assignment PS1="What next, master? " would change the prompt as indicated.

Viděli jsme, že existují příkazy date (zobrazí datum a čas) a cal (zobrazí kalendář).

The command ls lists the contents of the current directory—it tells you what files you have. With a -l option it gives a long listing, that includes the owner and size and date of the file, and the permissions people have for reading and/or changing the file. For example, the file "tel" here is 37 bytes long, owned by aeb and the owner can read and write it, others can only read it. Owner and permissions can be changed by the commands chown and chmod.

Příkaz cat zobrazí obsah souboru. (Jméno je odvozeno z "concatenate and print" ("spoj a vytiskni"): všechny soubory zadané jako parametry jsou spojeny a poslány na "standardní výstup" (viz stdout(3)), kterým je zde obrazovka terminálu.)

Příkaz cp ("copy" - "kopírovat") zkopíruje soubor.

Naopak příkaz mv ("move" - "přesunout") jej jen přejmenuje.

Příkaz diff vypíše rozdíly mezi dvěma soubory. V uvedeném případě nevypsal nic, protože žádné rozdíly nebyly.

Příkaz rm ("remove" — "odstranit") smaže soubor — buďte opatrní! je pryč. Není tu žádný koš apod. Smazaný znamená ztracený.

Příkaz grep ("g/re/p") najde výskyt řetězce v jednom nebo více souborech. Zde našel Majovo telefonní číslo.

Soubory jsou uspořádány ve stromové struktuře, hierarchii souborů. Každý má svou cestu("pathname"), která popisuje cestu od kořene stromu (který se jmenuje /) k souboru. Taková úplná cesta může být např. /home/aeb/tel. Používat stále úplné cesty by bylo nepohodlné a jméno souboru v aktuálním adresáři lze určit i jen pomocí poslední složky cesty. Proto /home/aeb/tel lze zkrátit na tel, pokud je aktuálním adresářem /home/aeb.

Příkaz pwd vypíše aktuální adresář (Pozn.překl.: zkratka z "print working directory").

The command cd changes the current directory.

Try alternatively cd and pwd commands and explore cd usage: "cd", "cd .", "cd ..", "cd /", and "cd ~".

Příkaz mkdir vytvoří nový adresář.

Příkaz rmdir odstraní prázdný adresář. Pokud adresář není prázdný, postěžuje si.

Příkaz find (s poněkud košatou syntaxí) najde soubory se zadaným jménem nebo jinými vlastnostmi. Např. "find . -name tel" bude hledat soubor tel a začne v aktuálním adresáři (který se nazývá .). A "find / -name tel" udělá to samé, ale začne v kořenovém adresáři. Rozsáhlé prohledávání několikagigabajtového disku je časově náročné a tak může být lepší použít locate(1).

Příkaz mount připojí souborový systém, který se nachází na nějakém disku (nebo disketě, CD-ROMu apod.) do hierarchie souborů. A umount jej zase odpojí. Příkaz df řekne, kolik zbývá na disku volného místa.

V UNIXových systémech běží najednou mnoho uživatelských i systémových procesů. Ten, se kterým právě pracujete běží v popředí, ostatní v pozadí. Příkaz ps ukáže, které procesy jsou aktivní a jaká mají čísla. Příkazem kill se jich lze zbavit. Bez žádné volby je to přátelský požadavek: prosím jdi pryč. Ale "kill -9" následovaný číslem procesu znamená okamžité zabití. Procesy běžící v popředí mohou být často ukončeny stiskem CTRL-C.

Existují tisíce příkazů a každý z nich má mnoho voleb. Je zvykem, že příkazy jsou dokumentovány v manuálových stránkách, (jako je tato), takže příkaz "man kill" vypíše dokumentaci příkazu "kill" (a "man man" vypíše dokumentaci příkazu "man"). Příkaz man posílá text přes pager, kterým je obvykle less. Pro přesun na další stránku stiskněte mezerník, pro ukončení stiskněte q.

V dokumnetaci se obvykle na manuálové stránky odkazuje jménem a číslem sekce, např. man(1). Manuálové stránky jsou hutné a s jejich pomocí snadno zjistíte zapomenuté podrobnosti. Pro začátečníky jsou vhodnější jednodušší texty s více příklady.

Spousta GNU/FSF software je provázena info soubory. Napište "info info" pro úvod do používání programu info.

Speciální témata jsou často rozebrána v HOWTO. Podívejte se do /usr/share/doc/howto/en a pokud tam najdete HTML soubory, použijte prohlížeč.

ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1), dash(1), ksh(1), locate(1), login(1), man(1), xterm(1), zsh(1), wait(2), stdout(3), man-pages(7), standards(7)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06