INTRO(4) Linux - příručka programátora INTRO(4)

intro - Úvod do speciálních souborů

Tato kapitolka popisuje speciální soubory (zařízení).

/dev/* — speciální soubory

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdroje každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit!

standards(7)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2007-10-23 Linux